V Česku zabíjí vedle covidu i něco jiného. Stát není schopen říct co

1 měsíc starý 10

Český statistický úřad (ČSÚ), v jehož gesci je sbírat populační data včetně těch o smrtnosti, ve svých zprávách už několik měsíců poukazuje na rekordní počty zemřelých. Velká část z nich připadá na nemoc covid-19, za minulý rok zemřelo podle dříve zveřejněných dat ČSÚ přes 12 tisíc lidí. Vedle toho ale přibylo oproti předchozím letům navíc řada zemřelých, řádově tisíce, u nichž ale zatím není jasná příčina.

Odpověď na otázku, co způsobilo nadúmrtí v posledních měsících, by měla dát podrobná analýza, na níž několik měsíců pracovaly zhruba dvě desítky zdravotnických expertů. Ti procházeli tzv. listy o prohlídkách zemřelého a rozřazovali příčiny do jednotlivých skupin.

Nynější analýza zahrnující druhé pololetí loňska měla také přinést podrobnější a ucelenější informace ohledně úmrtí v prvních měsících epidemie. V souvislosti s vysokým nadúmrtím se spekuluje třeba o zanedbání lékařské péče či dopadech tvrdých vládních opatření na psychiku lidí a sebevraždy. Zatím to však zůstává v rovině spekulací.

Termín zveřejnění se posouvá už od února

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek původně odhadoval dokončení a následné zveřejnění analýzy na únor. Termín postupně odsouval s odkazem na časovou a pracovní vytíženost expertů, kdy v březnu hrozil pod návalem covidových pacientů kolaps českého zdravotnictví, či potřebnou kontrolu a přezkum.

Novinky opakovaně žádaly alespoň o dílčí data. Dušek ale dílčí výsledky zveřejňovat nechce s tím, že by byly zkreslené.

Data o příčinách úmrtí covid pozitivních lidí za první polovinu loňského roku, tedy první vlnu epidemie, zveřejnili mimořádně ÚZIS a resort zdravotnictví koncem loňského listopadu. Tehdy se i pod tlakem opozice a odborníků zabývali statistici tím, u kolika lidí byla hlavní příčinou úmrtí nákaza koronavirem, či zda daný člověk zemřel v důsledku své primární choroby, kterou covid urychlil. Od té doby se na další, podrobnější data týkající se příčin úmrtí z druhé poloviny loňského roku čeká.

V této souvislost Dušek již dříve uvedl, že v České republice se data o mortalitě zveřejňují za normálních okolností jednou ročně v ročence vydávané ČSÚ. Aktuální covidová analýza je tak prý jakási nadstavba.

Podobnou analýzu by si zřejmě zasluhovala i letošní jarní vlna epidemie, kdy vlivem vysokého počtu nakažených vyžadujících hospitalizaci reálně hrozil kolaps zdravotnictví a do tragických statistik se připsaly tisíce lidí.

Podle ČSÚ za první čtvrtletí letošního roku už zemřelo zhruba 46 tisíc osob, přičemž jako přímé oběti covidu je evidováno přibližně 15 tisíc lidí. Nejvíce zemřelých bylo meziročně letos v březnu, kdy zemřelo o 63 procent lidí více než v dřívějších letech.

Zdroj