V Evropě jsme prosadili dohodu o úpravě pravidel, která nám umožnila zastropovat ceny energií i pro velké firmy. Díky tomu, že...

5 měsíce starý 23
V Evropě jsme prosadili dohodu o úpravě pravidel, která nám umožnila zastropovat ceny energií i pro velké firmy.

Díky tomu, že jsme včas připravili legislativu, bude platit pro velké firmy příští rok stejný strop cen energií, jaký byl již dříve stanoven pro malé a střední firmy.

Zdroj