V kauze zakázky na výplatu sociálních dávek potrestal soud muže pěti lety vězení

4 měsíce starý 19

Dnes tak rozhodl pražský městský soud, podle kterého se dopustil pomoci k pletichám při zadání veřejné zakázky a z přípravy zneužití pravomoci úřední osoby v souvislosti s tendrem na systém pro výplatu sociálních dávek. Verdikt není pravomocný. Macek v pondělí soudu řekl, že se necítí vinen.

Kromě trestu vězení soud Mackovi uložil peněžitý trest 50 000 korun a také pětiletý zákaz výkonu funkce představeného a práce v samosprávě spojené s agendou veřejných zakázek. „Jednání (obžalovaného), jak je zaznamenáno a popsáno bylo zcela úmyslné (…), soud nemá pochyb o tom, že to bylo jednání na základě svobodné vůle a nejednalo se o provokaci žádného jiného orgánu státu,“ konstatoval předseda trestního senátu Kamil Vacík.

V trestu podle něj soud zohlednil vysoký stupeň škodlivosti trestných činů. „Byly spáchány v souvislosti se zakázkou ústředního orgánu státní správy, ve vztahu k velmi významné zakázce,“ řekl Vacík. Mackovo jednání podle něj může vést k nedůvěře občanů vůči orgánům státní správy či k procesu soutěžení veřejných zakázek. Na druhou stranu vzal soud v potaz i to, že Macek dosud nebyl soudně trestán.

Státní zástupce Zdeněk Matula tvrdí, že Macek na přelomu let 2019 a 2020 pomohl svému nadřízenému, náměstkovi Janu Baláčovi, přimět společnost DXC Technology (dříve Hewlett-Packard), aby se nechala vyloučit z výběrového řízení na zakázku na systém pro vyplácení sociálních dávek. Za to jí údajně nabízel úplatek nebo náhradní zakázky. Firma DXC podala nabídku s cenou zhruba 269 milionů korun, druhý uchazeč, firma OKsystem, s cenou 824 milionů korun.

Ministerstvo firmu ze zadávacího řízení vyloučilo s tím, že mimořádně nízká cena nebyla zdůvodněna. Firma DXC se kvůli tomu obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Macek podle státního zástupce souhlasil, že bude tzv. prostředníkem, bude tlumočit Baláčův požadavek na odstoupení firmy z tendru a projedná detaily takové dohody. O věci poté podle obžaloby jednal Baláč, a to s někdejším náměstkem na MPSV Robertem Baxou, který přešel právě do DXC.

Baláč byl v kauze původně také obviněn, se státním zástupcem se dohodl na dvouleté podmínce a peněžitém trestu 500 000 korun. Dohodu na počátku března pravomocně schválil soud.

Macek v pondělí u soudu nevypovídal, přečetl pouze své vyjádření k obžalobě. V tom odmítl vinu. Uvedl, že kontakt sice zprostředkoval, ale jen proto, aby vyhověl požadavku svého tehdejšího nadřízeného Baláče. O schůzkách také informoval pracovníka Bezpečnostní informační služby (BIS), řekl.

Senát však tuto obhajobu odmítl. „Jeho výpověď ve vztahu k BIS je z našeho pohledu zaprvé nevěrohodná, zadruhé ani obsahově by ho nemohla vyvinit,“ řekl Vacík. Podle soudce nebylo zjištěno, že by Macek měl roli jakéhosi pomocníka či agenta BIS.

Macek je kromě pomoci k pletichám obžalován také z přípravy zneužití pravomoci úřední osoby, ačkoli sám podle žalobce trestné činy jako úřední osoba nespáchal. Podle obžaloby však pomohl Baláčovi, který úřední osobou byl.

Podle obhájce nebylo u soudu prokázáno, že by se Macek dopustil skutků popsaných v obžalobě. Připomněl, že o schůzkách informoval BIS, a to před nimi i po nich. Mackovi šlo podle právníka o smírné vyřízení věci. Soudu navrhl, aby jeho klienta obžaloby zprostil. „Počkáme na písemné vyhotovení rozsudku a s ohledem na uložený trest určitě zvážíme odvolání,“ řekl obhájce po jednání. Macek dnes na jednání zopakoval, že se cítí nevinen.

Počítačový systém, jímž se řídí vyplácení sociálních dávek, vytvořil a spravuje OKsystem už od 90. let. Od roku 2017 mělo mít ministerstvo podle plánů systémy nové, dosud je ale nemá. Smlouvu s OKsystemem tak několikrát prodlužovalo. Za stav informačních systémů a závislost na jediném dodavateli čelí MPSV dlouhodobě kritice.

Zdroj