V kauze zneužívání dotací jsme součinní s policií, ale prostředky pro tenisový svaz nezastavíme, říká Šebek

před 2 měsíce 83

Český tenisový svaz podle policie zneužíval dotace, které dostal od státu. Obvinila proto pět lidí a pět právnických osob, mimo jiné i šéfa svazu Ivo Kaderku. Všechny obviněné policie stíhá za dotační podvod a za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. „Čekáme na závěry naší kontroly,“ řekl Radiožurnálu předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek.

Rozhovor Praha 21:33 27. února 2024

Premiér Petr Fiala uvedl do funkce předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka

„Čekáme na závěry naší kontroly,“ řekl Radiožurnálu předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co obvinění tenisového svazu pro Národní sportovní agenturu znamená?
Každé takové obvinění není dobrou reputací pro sport. Na druhou stranu je potřeba opravdu vycházet z toho, že se jedná o obvinění, která v tuto chvíli nejsou ještě potvrzená, a my nechceme předjímat výsledky. Samozřejmě, pokud by se ta podezření potvrdila, tak bychom je brali velmi vážně a samozřejmě bychom podporovali jakékoliv rozhodnutí policie nebo soudu.

Policisté obvinili pět lidí po zásahu v sídle tenisového svazu. Je mezi nimi jeho šéf Ivo Kaderka

Číst článek

Policie už obvinila několik představitelů tenisového svazu z podvodu. Změní to nějak aktuální čerpání dotací pro tenisový svaz v tuto chvílí?
V tuto chvíli o ničem takovém neuvažujeme. Kontroly stále probíhají a ta informace je čerstvá. My jsme byli žádaní o nějakou součinnost, kterou poskytujeme, když dodáváme doklady. Ale aby se to dotklo přímo financování tenisu jako sportu, teď není na místě.

Připadá vám v pořádku teď dávat další dotace lidem, kteří jsou v čele tenisového svazu, kteří jsou přímo obvinění z dotačního podvodu?
Předně nedáváme dotace lidem, ale institucím.

Dáváte je lidem, kteří je potom rozdělují a jsou odpovědní za to, kam půjdou. A tam byl zřejmě podle policie problém.
Šetření probíhá a s ním v současné době probíhá i kontrola Národní sportovní agentury. Kontrola není u konce a my bychom, dokud nebude ukončené vyšetřování, nechtěli dělat žádné nevratné kroky, které by prostě mohly ovlivnit fungování tenisu jako sportu, který svojí výkonností a svými výsledky prostě určitě patří mezi nejúspěšnější sporty.

Pokud to šetření ještě není ukončeno, jak říkáte, není na místě třeba ty dotace pozdržet nebo část jejich pozdržet?
V tuto chvíli jejich výplata neprobíhá. Tenisový svaz a další velké svazy nejsou závislé na prostředcích z Národní sportovní agentury a mají vlastní prostředky. Výplata dotací od nás probíhá v první polovině roku. Nechceme, aby nastala nějaká pochybení, která by poškodila sport jako celek a reprezentanti by se nemohli připravovat na turnaje.

Vlastní kontroly

Říkal jste, že dotace nejsou jediné peníze, které svazy mají. Ale když jste nastupoval do funkce, tak jste říkal, že pro kluby a svazy má Národní sportovní agentura určité podmínky, na které jsou ty dotace navázané. Třeba jak svazy trestají přestupky jako je doping. Tak když je to dotace, tak tam tedy žádné podmínky nebo podobné sankce nejsou? Když už je to ve fázi, kdy jsou představitelé svazu obviněni?
To máte víc informací než já, já vím, že probíhá vyšetřování.

Ne. V tuto chvíli byli představitelé svazu obviněni z dotačního podvodu.
Tuto informaci nemám. V tuto chvíli to je čerstvá věc. My máme vlastní kontrolní mechanismy, které by to nějakým způsobem řešily, stejně tak, pokud to vyřešila policie. Ptáte se na to v den, kdy jsme se tu informaci dozvěděli. Ale jestli přemýšlím o tom, že by se pozastavily dotace tenisovému svazu, tak v tuto chvíli ne.

Státní zástupce opět navrhl vězení pro soudce Elischera. Je obžalovaný z korupce, vinu odmítá

Číst článek

Vy jste sám mluvil o tom, že probíhá kontrola, která ještě není ukončena. Kdy budete znát výsledky?
Dá se předpokládat, že do dvou měsíců ty výsledky budou známy. Jsou lhůty, které musíme dodržet. Má to s sebou řadu odborných stanovisek, protože ta problematika není úplně jednoduchá a samozřejmě chceme mít stoprocentní jistotu ve chvíli, než vyneseme nějaké závěry. Takže dá se předpokládat, že do dvou měsíců.

Jaké možnosti kontroly využití dotací sportovní agentura má? Jak jsou nastavené kontrolní mechanismy, co všechno můžete kontrolovat?
Můžeme kontrolovat využití prostředků, které poskytuje Národní sportovní agentura. To je právě rozdíl mezi tím, co třeba může policie nebo orgány činné v trestném řízení, které samozřejmě možnosti mají daleko širší. Kontrola se samozřejmě týká i toho, zda ty zakázky byly řádně soutěženy. Kontrolujeme, že byly využity tak, jak měly být využity.

To znamená, že byly využity na ty účely. Jestli byly řádně využity s péčí řádného hospodáře. V případě, že samozřejmě se jedná o prostředky, které jsou z větší části prostředky státu, tak je potřeba k tomu přistupovat, jako by to byly prostředky veřejné. To znamená včetně výběrových řízení a dalších věcí.

Máme vlastní kontrolní oddělení, které čítá asi osm lidí, kteří kontroly provádějí bez ohledu na tento případ. Na minulém jednání rady Národní sportovní agentury jsme měli výroční zprávu, kdy kontrola provedla přes sto kontrol, 90 procent těch kontrol bylo bez zjištění.

V těch deseti procentech došlo k nápravě pochybení, takže jsme nemuseli podávat jak žádné trestní oznámení, tak přistupovat k žádným trestným úkonům. A mluvili jsme o tom, že bychom rádi navýšili počet kontrol i kontrolorů a bude to určitě jedno z témat.

My budeme chtít v rámci nastavení systemizace tu kontrolu zaznamenat. Na druhou stranu bych nerad paušalizoval to, že podezření na neoprávněné nakládání s dotacemi se týká větší části sportovního prostředí. Tak to určitě není.

Vrácení dotace?

To samozřejmě vůbec nikdo netvrdí. Tady jde o konkrétní případ tenisového svazu. Máte pocit, že máte tedy dostatečné kontrolní mechanismy a dostatečnou možnost kontrolovat využití dotací? Že by se neměly pravomoci agentury nějak změnit?
Já si myslím, že máme pravomoci dostatečné. Pokud by došlo k nějakému pochybení, řešit se bude a myslím si, že v tuto chvíli kompetence a mechanismy, které jsou nastaveny u nás, jsou dostačující.

Korupce v nemocnicích: úřad stopl dotace na nové operační sály i vybavení onkologického centra

Číst článek

Ještě k jedné věci. Až budete mít tu kontrolu ukončenou, případně bude jasné to policejní vyšetřování, jak byste potom v takovém případě mohli postupovat vůči tenisovému svazu? Jaké máte možnost?
My jako Národní sportovní agentura máme možnost požádat o vrácení dotace. A pokud by ten žadatel s výzvou vrácení peněz nesouhlasil, tak to předáme finančnímu úřadu, který už má větší možnost, jak s potencionálními porušiteli pravidlech postupovat. Naše jediná možnost je vyzvat je k vrácení peněz.

A v jakém případě byste k tomuto tedy přistoupili? Buď po vaší kontrole, nebo po šetření policií?
Pokud bychom v kontrole shledali nějaké nedostatky, vyžádáme vrácení prostředků nebo adekvátní částky prostředků, kterou bychom shledali za špatně využitou nebo špatně vyúčtovanou. Ale tímto naše pravomoc končí a potom je to věcí policie nebo finančního úřadu.

Věra Štechrová

Přečtěte celý článek