Válka štěpí pravoslavnou církev

4 měsíce starý 86

Představitelé polské, litevské či estonské pravoslavné církve vyzvali ruského duchovního vůdce, aby se svou autoritou zasadil o „zastavení bratrovražedné války“. Ten sice invazi zatím přímo nepodpořil, avšak jednání ruské armády při bohoslužbách obhajoval.

Tvrdil mimo jiné, že situace, která vznikla, souvisí s tím, že jisté síly, „které usilují o světovou moc“, se osm let snažily prosazovat „nepřijatelné hodnoty“.

Boj s metafyzickým významem?

S odkazem na Donbas pak také ujišťoval, že jde o „boj, který má nikoli fyzický, ale metafyzický význam“, a že pravoslavní „nemohou nebýt“ se svými bratry na Donbasu, jehož obranou Moskva napadení Ukrajiny mimo jiné moti­vuje.

Hned na počátku invaze přitom Kirill vyjádřil naději, že „Bůh spasí ruský, ukrajinský a další lid, které pravoslavná církev sjednocuje“, a vyzval k modlitbám za mír.

Ruskou armádu Kirill dosud sice přímo neoslovil, avšak před několika dny věnoval při bohoslužbě ikonu Viktoru Zolotovovi, vůdci Ruské gardy a jednomu z hlavních válečných protagonistů.

Duchovní Ioann Burdin dostal pokutu 35 tisíc rublů (asi 7 tisíc korun) za text o nepřípustnosti krveprolití

Ruští duchovní přitom nejsou jednotní v pozici k invazi na Ukrajinu. Svou pozici ale většinou vyslovují nepřímo, poznamenal portál BBC News.

Z Ukrajiny žádali aspoň zdrženlivost

Podle médií přinejmenším desítky kněží válku podpořily. Duchovní z ruské Kostromy Ioann Burdin pak byl jedním z prvních zástupců ruské pravoslavné církve, který dostal pokutu za „diskreditaci ozbrojených sil při bohoslužbě“.

Na webu své obce zveřejnil text o „nepřípustnosti krveprolití“ a pak měl i protiválečný proslov k věřícím. Soud jej uznal vinným a uložil mu
35 tisíc rublů pokuty (asi sedm tisíc Kč). Věřící nyní údajně žádají o jeho uvolnění z církevní funkce.

Metropolita Onufrij, hlava Ukrajinské pravoslavné církve, která spadá pod Moskevský patriarchát, hned první den invaze ruského prezidenta Vladimira Putina vyzval, aby „okamžitě zastavil bratrovražednou válku“. Zároveň vyjádřil „lásku a podporu vojákům, kteří brání naši (ukrajinskou) zemi“. Kirill na to reagoval prohlášením, že se modlí za Onufrije.

Ukrajinští duchovní přitom své kolegy v Rusku vyzvali, aby se zdrželi podpory války, když už válku neodsuzují. „Prosím aspoň, abyste aspoň mlčeli na téma války,“ napsal Mykola Danylevyč, mluvčí Ukrajinské pravoslavné církve spadající pod Moskevský patriarchát.

Zdroj