Varianta delta je v Česku u 97 procent nakažených

2 měsíce starý 16

Výskyt nové varianty může s jistotou potvrdit až celogenomová sekvenace DNA viru. Od začátku roku bylo takto sekvenováno 6155 vzorků, za poslední týden 349.

Nové varianty koronaviru, které jsou nakažlivější, postupně vytlačují ty méně nakažlivé. Původní variantu, která se v ČR začala objevovat loni v březnu, nahradila postupně kolem přelomu roku varianta alfa, dříve označovaná jako britská. Od června se v Česku začíná šířit delta, která byla původně označovaná jako indická.

Odborníci už detekovali také její další podtypy. U zhruba 20 případů v ČR se čeká na definitivní potvrzení typu delta plus, za poslední týden žádný vzorek nepřibyl. Zatím ale není jasné, jestli se bude v nakažlivosti nebo průběhu onemocnění od původní delta významně lišit nebo jakým způsobem ovlivní účinnost vakcíny.

Šetří se jen neobvyklé nákazy

Při zpětném zkoumání vzorů s variantou delta novým algoritmem byl odhalený i další podtyp. "Subvarianta delta, kterou vědci označili AY.3, zatím v praxi nenasvědčuje žádné zásadní změně průběhu onemocnění," uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková. Vyskytla se u 19 z 773 vyšetřených vzorků.

K celogenomové sekvenaci se posílá zhruba deset procent pozitivních vzorků. Jsou mezi nimi zejména případy selhání vakcinace, opakované nákazy, případy lidí mladších 50 let, kteří museli být hospitalizováni, nebo jinak neobvyklé nákazy.

"Současně je třeba sekvenovat reprezentativní podíl všech pozitivních vzorků, bez ohledu na to, zda je již z diskriminačních PCR zřejmé, že se jedná o určitou variantu. Právě tento reprezentativní podíl vzorků umožňuje sledovat vývoj viru na území ČR. Celogenomová sekvenace pak trvá jeden až tři týdny v závislosti na logistice," uvedla vedoucí Národní referenční laboratoře SZÚ Helena Jiřincová.

Zdroj