Vážené dámy a pánové, dnes slavíme svátek Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů. Zajímavé je, že to nebyli ani Slované, ani ...

4 měsíce starý 227
Vážené dámy a pánové, dnes slavíme svátek Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů. Zajímavé je, že to nebyli ani Slované, ani s nimi dnešní datum nijak nesouvisí.

Slovanské pravoslavné církve slaví Cyrila a Metoděje 11. května podle pravoslavného kalendáře (24. květen podle občanského kalendáře), kdy podle tradice Cyril a Metoděj ze Soluně na Velkou Moravu přišli. Katolický svátek obou bratří slavili v minulosti 9. března. To, že byl později svátek přesunut na dnešní den byla jednak nevhodná roční i liturgická doba dřívějšího data ale také i vzrůstající kult Jana Husa. Datum jeho upálení si připomínáme zítra 6.července a byl tu zjevný politický zájem alespoň trochu odvést pozornost od zločinu, kterého se tehdejší katolická církev dopustila na mistru Janovi. Myslím, že dnes už není třeba stavět soluňské bratry do protikladu mistru Janovi z Husi. Naopak mají společného to, že všichni bojovali za naši národní křesťanskou církev a byli svorně nenáviděni a pronásledovaní západními církevními hodnostáři. V roce 870 šiřitel slovanské liturgie Metoděj padl do rukou bavorských kněží, mezi nimiž vynikal vzteklý pasovský biskup Hermanarich. Ten ho uvrhl do vězení kdesi ve Švábsku, kde „pod širým nebem v nejtužší zimě i za hrozných dešťů po značnou dobu jej trýznil“.

Cyril přeložil do staroslověnštiny řadu církevních knih (misál, breviář a část bible a k tomu vytvořil i první slovanskou abecedu, zvanou hlaholice). Metoděj zase přeložil do staroslověnštiny Starý zákon. Oba se zasloužili o zkulturnění staroslověnštiny, z níž se vyvinul dnešní český jazyk. Stejně tak se o rozvoj českého jazyka zasloužil Jan Hus, který například vyměnil spřežkový pravopis za diakritiku, tedy za háčky a čárky.

Pokud bychom si ze svátku všech tří světců měli něco připomenout, tak je to jejich práce a snaha o naši národní, kulturní i politickou suverenitu, ale také o náš národní jazyk. Za to, že dnes mluvíme česky, že náš jazyk se nerozplynul v německém moři, za to vděčíme i jim. To nejmenší, co pro jejich památku můžeme udělat je to, že si budeme svého národa a jazyka vážit a ani my ho nenecháme rozplynout v západním moři.

Zdroj