Včasný krevní test na předvídání demence je o krok blíže, byly identifikovány biologické markery

před 3 měsíce 82

13. 2. 2024

 
V kombinaci s běžnějšími rizikovými faktory, jako je věk, pohlaví, vzdělání a genetická náchylnost, umožnily tyto proteinové profily vědcům předpovědět demenci s odhadovanou 90% přesností téměř 15 let před tím, než se u lidí nemoc klinicky potvrdila.

Na celém světě žije více než 55 milionů lidí s demencí a očekává se, že do roku 2030 tento počet dosáhne 78 milionů. Přibližně 70 % všech případů demence je způsobeno Alzheimerovou chorobou, přičemž 20 % případů tvoří vaskulární demence způsobená poškozením cév.

"Doufáme, že se nám podaří vyvinout screeningovou sadu, kterou bude možné používat v britském zdravotnictví," uvedl profesor Jianfeng Feng, který působí na University of Warwick a Fudan University v Číně.

Řada nedávných studií prokázala, že krevní testy mohou vyčlenit pacienty, u nichž je největší pravděpodobnost vzniku demence. Na základě těchto informací by lékaři mohli rozhodnout, které pacienty urychleně zařadit k dalšímu vyšetření, včetně kompletního diagnostického testu na Alzheimerovu chorobu.

Včasné potvrzení onemocnění je zásadní, pokud mají pacienti využívat dva nové léky na Alzheimerovu chorobu, lecanemab a donanemab, které jsou předmětem posuzování britským regulačním orgánem pro léčivé přípravky. Pokud budou licencovány, Národní institut pro zdraví a excelenci v péči (National Institute for Health and Care Excellence) prověří jejich náklady a přínosy, než rozhodne, zda by měly být dostupné v rámci britského zdravotnictví.

Americký úřad pro kontrolu léčiv, Food and Drug Administration, schválil lecanemab a očekává se, že v nejbližší době rozhodne o donanemabu. Evropské regulační orgány oba léky stále přezkoumávají.

Od doby, kdy se lecanemab, léčba syntetickými protilátkami vytvořená společnostmi Biogen v USA a Eisai v Japonsku, dostal v roce 2022 na titulní stránky novin kvůli zpomalení Alzheimerovy choroby, lékaři a lékařské charitativní organizace varovali, že zdravotnictví není na poskytování takových léků připraveno.

Aby pacienti mohli dostat lecanemab nebo donanemab, museli by mít Alzheimerovu chorobu v raném stadiu a lumbální punkci nebo PET vyšetření, které potvrdí přítomnost amyloidního proteinu v mozku. Toxické shluky amyloidu jsou jedním z charakteristických znaků Alzheimerovy choroby. Alzheimer's Research UK však odhaduje, že toto vyšetření podstoupí pouze 2 % vhodných pacientů.

Pracuje se na vývoji a zavedení jednoduchých krevních testů pro diagnostiku Alzheimerovy choroby, ale i při rychlé diagnostice zůstávají problémy. Nové léky se musí pacientům podávat každé dva týdny a kvůli potenciálně smrtelným vedlejším účinkům potřebují pacienti pravidelné vyšetření magnetickou rezonancí, aby se zkontroloval případný otok mozku nebo krvácení.

V rámci nejnovější studie byly v letech 2006-2010 odebrány a zamraženy vzorky krve 52 645 dospělých Britů bez demence, které byly analyzovány o 10 až 15 let později. U více než 1 400 účastníků se následně rozvinula demence.

Pomocí umělé inteligence vědci hledali souvislosti mezi téměř 1 500 krevními proteiny a rozvojem demence po letech. V časopise Nature Aging popisují, že čtyři proteiny, Gfap, Nefl, Gdf15 a Ltbp2, byly přítomny v neobvyklých množstvích u těch lidí, u nichž se vyvinula demence, Alzheimerova choroba nebo vaskulární demence.

Vyšší hladiny těchto proteinů byly varovnými příznaky onemocnění. Zánět v mozku může vyvolat nadměrnou produkci buněk zvaných astrocyty, což je známý biomarker Alzheimerovy choroby. U lidí se zvýšenou hladinou Gfap byla více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že se u nich vyvine demence, než u těch s nižší hladinou.

Další krevní protein, Nefl, je spojován s poškozením nervových vláken, zatímco vyšší než normální hladina Gdf15 se může objevit po poškození mozkových cév. Vědci zjistili, že zvyšující se hladina Gfap a Ltbp2 je vysoce specifická spíše pro demenci než pro jiná onemocnění mozku, přičemž ke změnám dochází nejméně 10 let před tím, než je u lidí diagnostikována demence.

Vědci jednají se společnostmi o vývoji tohoto testu, ale uvedli, že cena, která v současné době činí několik set liber, by se musela snížit, aby byl tento test rentabilní.

Dr. Sheona Scalesová, ředitelka výzkumu ve společnosti Alzheimer's Research UK, řekla: "Tato nová studie doplňuje rostoucí počet důkazů o tom, že zkoumání hladin určitých proteinů v krvi zdravých lidí by mohlo přesně předpovědět demenci dříve, než se rozvinou její příznaky."

Je zapotřebí dalších studií, abychom pochopili, jak dobře takové testy fungují u různorodější populace. Scalesová dodala "I když se testy v podobných studiích ukáží jako slibné, musí ještě projít schvalovacím řízením, aby mohly být použity ve zdravotnictví.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Přečtěte celý článek