Vědci představili dosud nejrozmanitější soubor lidských genomů

6 měsíce starý 8

Vědci v roce 2003 odhalili něco, co bylo označeno za kompletní sekvenci lidského genomu, ačkoli asi osm procent z něj nebylo zcela rozluštěno. Tento referenční genom byl mozaikou získanou od přibližně 20 lidí včetně 70 procent od jednoho jedince se smíšeným evropským a africkým původem.

První kompletní lidský genom založený na jediném evropském jedinci byl zveřejněn v loňském roce, poté co vědci doplnili mezery.

Congratulations to members of @HumanPangenome who released companion publications today, one of which is entitled: Pangenome graph construction from genome alignment with minigraph-cactushttps://t.co/pozCISF4Lx

— Human Pangenome Reference Consortium (@HumanPangenome) May 10, 2023

Tyto objevy změnily medicínský výzkum, ale jejich využití pro lidi s různým etnickým původem bylo omezené.

Vědci poprvé rozluštili kompletní lidský genom. Přidali 400 milionů písmen

Věda a školy

První „pangenom“ řeší tyto nedostatky, představuje totiž soubor genomů 47 lidí různého původu a jejich srovnání, které ukazuje, jaké části se shodují a liší. Z těchto 47 jedinců, kteří jsou anonymní, pochází více než polovina z Afriky, třetina z Ameriky, šest jedinců z Asie a je mezi nimi jeden aškenázský Žid z Evropy.

Oceánie není zastoupena. Do poloviny roku 2024 hodlají vědci zvýšit počet osob, které jsou v datech zastoupeny, na 350.

Češi získali dva americké patenty pro technologii na diagnostiku srdce

Věda a školy

Objasnit podíl genetických variací na nemoci

Přepracovaná mapa genomu představuje zásadní nástroj pro vědce a klinické lékaře, kteří doufají, že se jim podaří identifikovat genetické variace spojené s různým onemocněním. Nový přehled může též zlepšit genetické testování a nasměrovat objevování léčiv. Mohlo by to být zvláště cenné pro pochopení neurovývojových poruch, jako je schizofrenie, autismus, makrocefalie a mikrocefalie a také metabolismu léčiv.

Může to vést k identifikování léčebných postupů, které budou přínosem pro všechny lidi bez ohledu na jejich rasu, etnický původ i jejich předky, uvedli dále výzkumníci podle listu The New York Times.

Genom je genetický plán každého organismu – v tomto případě člověka – a obsahuje všechny prvky DNA a informace potřebné pro vývoj a růst. Genom dvou jedinců je z více než 99 procent shodný, ale zbývající rozdíly mohou způsobit, že u jednoho jedince se určité nemoci vyvinou snáze než u druhého.

Mohou ale také pomoci objasnit zdravotní stav člověka, diagnostikovat nemoci, navrhnout léčbu a předpovědět její výsledky.

Metoda z Česka může změnit světový výzkum genomů

Věda a školy

Referenční „pangenom“, který je celou sbírkou různých genomů, by díky jejich porovnání mohl pomoci rozdíly v genetických vzorcích osvětlit.

Práci vedlo mezinárodní konsorcium vědců sdružených v projektu Human Pangenome Reference Consortium (HPRC) a financoval ji americký vládní Národní ústav pro výzkum lidského genomu (NHGRI).

Náklady na podporu konsorcia budou činit asi 40 milionů dolarů (860 milionů Kč) během pěti let, uvedl NHGRI, což je díky technologickému pokroku méně než mnohamiliardové výdaje na projekt genomu z roku 2003.

V Británii se narodily první děti s DNA od tří lidí

Věda a školy

Zdroj