Velmi důležitá pomoc rodinám. 👍

4 měsíce starý 12
Velmi důležitá pomoc rodinám. 👍


Rodiče nechtějí děti s postižením umisťovat do ústavní péče. Chtějí o dítě pečovat doma. Připravujeme proto změny, které posílí služby rané péče a pomohou rodinám s postiženými dětmi. Novela, kterou připravujeme, bude podporovat ambulantní a terénní služby před ústavními.
- Šárka Jelínková
Zdroj