Vězněný konopný aktivista chce obnovu řízení

5 měsíce starý 29

„Bude žádat o obnovu řízení. Budeme zjišťovat od nezávislých advokátů, jaké jsou možnosti. Myslíme si, že stát by měl automaticky dělat přezkum konopných kauz, které se týkají do jednoho procenta THC v rostlině a kdy jsou lidé kvůli tomu zavření,“ řekla Němcová Právu s tím, že věc v současnosti připravují Dvořákovi právníci.

Stát by měl udělat přezkum kauz, které se týkají do jednoho procenta THC

Anna Němcová, zmocněnkyně Dušana Dvořáka

„Situace je taková, že se bude snažit obnovit proces. On na tom pracuje kontinuálně celou dobu,“ sdělil aktivista Jiří Vacl, který je s Dvořákem a jeho rodinou v kontaktu.

Opírá se o novou úpravu zákona o omamných látkách platnou od 1. ledna 2022. „To by mělo pro něj znamenat, že by ve vězení zkrátka neměl vůbec zůstávat,“ míní Vacl.

„Teď, když je ta norma v platnosti, tak sedí za něco, za co by v tuto chvíli nikdo jiný odsouzený nebyl,“ dodal aktivista Vacl.

Dvořákovi podporovatelé upozorňují na údajně neférové rozhodnutí soudu, který podle nich nepovolil svědecké výpovědi nemocných lidí, jimž jeho konopné výrobky pomohly, i lékařů a vědců. Rozsudek má podle nich obsahovat zkreslené závěry.

Mohl by zažádat o milost

Právní náhledy na tuto záležitost jsou ovšem podle Právem oslovených advokátů spíše skeptické. „Problém je v tom, že ke změně došlo až po pravomocném odsouzení za trestné činy, které spočívaly v pěstování a výrobě konopí s hodnotou THC od 0,3 procenta (stará úprava) do jednoho procenta (dnešní úprava). Pravomocné odsouzení pak znamená, že je takové rozhodnutí třeba respektovat, i když se poté nějaký zákon změní,“ vysvětlil advokát Jan Poláček.

„Podle mého názoru nemůže z tohoto důvodu dojít k obnově řízení, a tedy nemůže být pravomocný rozsudek ani změněn. Domnívám se, že by v případě pana Dvořáka byla velmi odůvodněná žádost o milost prezidenta republiky, který by mohl uložený trest zmírnit,“ dodal advokát.

Zákon podle právníků za jistých okolností připouští změnu pravomocného rozhodnutí, tedy obnovu řízení. „Ta je však podmíněna přísnými podmínkami, konkrétně se jedná o nově najevo vyšlé skutečnosti nebo důkazy, které byly dříve neznámé soudu,“ dodal Poláček.

Dvořák by tak musel přinést nové důkazy nebo skutečnosti. Mezi ně však nepatří samotná změna zákona. S tím, že by Dvořák musel přijít s novými důkazy, souhlasí i advokát Adam Biňovec. „Nejvyšší soud již v minulosti výslovně pro takovýto případ možnost obnovy řízení vyloučil. Zcela bezprecedentní ale jeho použití v takovéto situaci přesto není, to znamená, že v minulosti již k takovým ojedinělým případům došlo,“ podotkl.

Pokud by soud obnovení procesu povolil, mohl by vycházet z již proběhlého dokazování obsahu THC v zajištěném konopí. „Zda by dané jednání mohlo být hodnoceno jako jednání v souladu s právem, či zda by mohlo naplňovat skutkovou podstatu některého přestupku, je pak až další navazující otázkou,“ dodal.

Vězení za výrobu mastí

Dvořák v roce 2018 vypěstoval na své chalupě v Ospělově na Prostějovsku 150 rostlin konopí pro léčebné účely. Soud mu sice neprokázal, že by sušinu prodával, pěstitel ale podle soudkyně nerespektoval původní rozhodnutí a porušil podmínečný trest, protože konopí nadále pěstoval.

To nakonec odhalily opakované policejní razie. Policie u Dvořákových rostlin naměřila hodnotu psychoaktivní složky konopí THC na 0,579 procenta, což odporovalo tehdejší legislativě. Kromě trestu za pěstování konopí byl Dvořák odsouzen i za vyhrožování Okresnímu soudu v Prostějově, kde byl opakovaně potrestán.

Trestu se Dvořák brání a se stížností se již obrátil na Evropskou komisi. Otevřený dopis s žádostí o spravedlivý přezkum jeho případu podepsal mj. adiktolog Ivan Douda, docent Lumír Hanuš z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě nebo fotograf Jindřich Štreit.

Statistiky podobných trestů nejsou známy, zvláště kvůli složité problematice rozhodovací praxe soudu i netransparentní metodice postupu policie. Jak ale ukazují data Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, konopí čistě pro léčebné účely užívají dvě až tři procenta dospělých, tedy asi 200 tisíc osob. Počet uživatelů léčebného konopí při léčbě roste s věkem. Nejvyšší počty jsou ve věkových skupinách 55 až 64 let a zejména pak 65+.

Zdroj