Vláda představí úsporná opatření a úpravu penzí

6 měsíce starý 8

Česko hospodaří s deficitními rozpočty a rychle se zadlužuje. Výdaje v posledních letech každý rok překračují příjmy o několik stovek miliard korun.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) několikrát zopakoval, že cílem koalice je snížit strukturální schodek nejméně o sedmdesát miliard korun. Odpovídá to asi jednomu procentu hrubého domácího produktu (HDP). Potřeba bude ale při úsporách či z nových příjmů získat vyšší sumu, aby se pokryly i nové výdaje, a to třeba na platy učitelů či na obranu.

Strukturální deficit představuje nesoulad v nastavení příjmů a výdajů. Loni dosahoval 2,6 procenta HDP. Podle ekonomů je tento stav dlouhodobě neudržitelný.

Stanjura už dříve uvedl, že by chtěl snižovat státní dotace za desítky miliard. Navrhoval sloučení dvou snížených sazeb DPH i přesun některých položek mezi sazbami. Jednalo se o rušení daňových výjimek. Spory se vedly třeba o zdanění tichého vína. Některé záměry pak ze souboru vypadly.

Prudce rostou výdaje na důchody

Podle expertů není v nynější podobě udržitelný ani důchodový systém. Výdaje na penze prudce rostou, nyní tvoří asi třicet procent státních výdajů. Loni se vyplatilo bezmála šest set miliard korun, letos by to mohlo být zhruba o devadesát miliard víc. Deficit důchodového pojištění by mohl činit kolem osmdesáti miliard korun. V příštích letech by mohl stoupnout na několik procent HDP ročně.

Návrh počítá třeba s dřívější penzí pro náročné profese a s pozdější než dosud pro ostatní. Důchody by měly růst pomaleji. Nové penze by mohly být také nižší, při jejich stanovení by se zohlednila menší část výdělku.

Zvednout by se mohly odvody živnostníkům a víc by mohli začít platit i dohodáři. Za dobu péče by se důchod mohl počítat z celostátní průměrné mzdy. Manželé by mohli mít společný základ pro výpočet penze.

Zdroj