Vláda schválila Bartošův zákon o podpoře bydlení. Pomůže ochránit až 1,6 milionu lidí před pádem do bytové nouze

před 1 měsíc 302

Při přípravě návrhu MMR a MPSV úzce spolupracovaly se zástupci samospráv a neziskového sektoru. Výraznou podporu mu vyjádřily například Karlovarský a Ústecký kraj, které se dlouhodobě potýkají s větším podílem obyvatel v bytové nouzi. „Zákon o podpoře bydlení je dlouhodobá systémová změna, kterou nemá smysl chystat na jediné volební období. Z toho důvodu pro nás bylo důležité najít společnou řeč a získat co nejširší podporu mezi různými partnery. Do přípravy jsme zapojili například Svaz měst a obcí ČR, Asociaci krajů a celou řadu neziskových organizací. Jsou to hlavně obce, které budou nástroje zákona využívat, proto jsme se jim snažili co nejvíce vyjít vstříc,“ shrnul dva roky intenzivních příprav místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

Jedním z několika cílů zákona je postupně snížit počet lidí v bytové nouzi ze současných 154 tisíc. Ze dvou třetin jde o rodiny s dětmi, kterých v nevyhovujících podmínkách vyrůstá zhruba 61 tisíc. „Zákon o podpoře bydlení cílí na pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří i v důsledku dopadů mnoha krizí, jimiž naše země v uplynulých letech prošla, stále častěji řeší problémy s udržením nebo i získáním bydlení. Pomocí nástrojů, které zákon zavádí, chceme omezit počty dětí v azylových domech nebo seniorů na ubytovnách. Chceme pomoct i dětem odcházejícím z ústavní péče, které složitě hledají bydlení, když se osamostatňují. Stejně tak lidé se zdravotním postižením. To všechno jsou skupiny, které dnes končí v lepším případě v zařízeních, jejichž provoz nás stojí násobně víc, než podpora při získání bydlení a následné zabydlení. V horším případě končí tito lidé na ulici, kde stát potom hradí zvýšené náklady v rámci zdravotní péče a výjezdů záchranných složek. To vše máme podloženo daty a zkušenostmi z konkrétních projektů, včetně těch, které už roky pilotuje MPSV,“ přiblížil návrh zákona ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Pouze vyčíslené náklady veřejných rozpočtů na bytovou nouzi ročně převyšují 4 miliardy korun. Jde například o částky vynaložené na hospitalizaci nebo náhradní péči o děti. Nevyčíslené náklady spojené například s kriminalitou nebo závislostmi odborníci odhadují i násobně vyšší. „Pokud včas nepřijdeme se souborem systémových opatření, budou podle analytiků výdaje spojené s bytovou nouzí rychle růst. Zákon o podpoře bydlení se svým důrazem na prevenci a prověřenými nástroji takové řešení nabízí,“ uvedl Bartoš.

Přečtěte celý článek