Vláda schválila novelu zákona o soudních exekutorech a ustanovila dva nové vládní zmocněnce

6 měsíce starý 14

Kabinet zrušil pozice pěti vládních zmocněnců, a to konkrétně zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, pro evropský výzkum, pro jadernou energetiku, pro sport a pro strukturálně postižené regiony. A naopak ustanovil dva nové – zastupováním Česka při mezinárodních vyjednáváních v oblasti změny klimatu byl pověřen Dusík, pro mezinárodní vyjednávání v oblasti ochrany biodiverzity Miko. Oba zastupovali Česko na mezinárodních jednáních o životním prostředí během loňského předsednictví v Radě Evropské unie.

Novela exekučního řádu počítá s tím, že se exekutoři nakonec dočkají paušální náhrady nákladů na zastavení bezvýsledných exekucí. Podle původně přijaté úpravy neměli exekutoři dostávat u bezvýsledných exekucí žádné náhrady, což se chystali napadnout u Ústavního soudu. Zastavování se od ledna týká exekucí, v nichž se za posledních šest let nepodařilo nic vymoci a které nezahrnují nemovitost.

Na základě úpravy seznamu znečišťujících látek by měly být pod větší kontrolou kyanidy vypouštěné v odpadech. Návrh počítá se snížením ohlašovacího prahu z dosavadních pěti set kilogramů na padesát kilogramů za rok. Snížení minima pro ohlašovací povinnost žádaly ekologické organizace v souvislosti s havárií na řece Bečvě v roce 2020, po které zahynuly desítky tun ryb.

Na programu byla i trojice nařízení o náhradách za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících. Průměrný příjem, ze kterého se počítají, by měl od června vzrůst stejně jako procentní část důchodu, která se navyšuje o 2,3 procenta a čtyři sta korun. Stejně jako u zaměstnanců by se měly upravit i náhrady po služebním úrazu či nemoci z povolání vojákům či policistům.

Zdroj