Vnitro vyřadilo některé podpisy neoprávněně, škrtli i můj vlastní, tvrdí Janeček

2 měsíce starý 19

 Jakub Plíhal

Ministerstvo vnitra uvedlo, že Janečkovi ze 74 208 podpisů započetlo po kontrole vybraných vzorků 48 091 podpisů. K registraci jich potřeboval 50 tisíc. U podpisů musí podporovatel uvést své jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu a vlastnoruční podpis. Pokud některý z údajů chybí nebo není úplný, podle zákona se do celkového počtu podpisů nezapočítá.

Janeček ve čtvrtek v tiskové zprávě uvedl, že považuje za nezbytné, aby Nejvyšší správní soud postup ministerstva vnitra při kontrole podpisových archů přezkoumal. Ve středu proto osobně u soudu podal odvolání.

Uvedl, že ministerstvo vnitra umožnilo jeho týmu, aby nahlédl do vyřazených podpisových archů z kontrolního vzorku. "Víme s jistotou, že mnohé podpisy byly vyřazeny neoprávněně. Je velmi vtipné, že jedním z neuznaných podpisů je můj vlastní!" napsal Janeček. Považuje to za skvělou symboliku toho, že se politický systém v Česku bojí spravedlnosti a svobody.

Poznamenal, že mezi vyřazenými podpisy jsou i takové, které nebylo možné ztotožnit. Chce to řešit s "konkrétními lidmi", kteří mu podpisy dodali. Někteří kandidáti k získání dostatečného počtu podpisů využívali služby agentur. Janeček uvedl, že jeho tým vyřadil nečitelné nebo špatně vyplněné řádky. Poznamenal, že detailnější kontrolu provést nemohl, protože nemá přístup do registru občanů.

"Nicméně fakt, že mezi vyřazenými podpisy jsem našel svůj vlastní i mnohé jiné, které skutečně existují, mě utvrdil v tom, že chybovost na straně ministerstva vnitra může být zásadní," uvedl kandidát. Zaměstnanci vnitra mají podle něj dle volebního zákona povinnost při manuálním ztotožňování udělat maximum ve prospěch kandidáta. Uvedl, že se tak v jeho případě nestalo. "Můj podpis byl vyřazen na základě čísla občanského průkazu. Při ztotožňování je přitom rozhodujícím údajem datum narození," poznamenal.

Dodal, že sami zaměstnanci vnitra z toho byli zaskočeni. "Dvojí kontrola je zavedena proto, aby se snížila chybovost. Ve chvíli, kdy stroj prokazatelně chybně vyřadil podpis Karla Janečka, není zcela zřejmé, proč ho i druhá - manuální kontrola pracovníků ministerstva vnitra taktéž vyřadila," doplnil.

Ministerstvo vnitra ověřuje správnost údajů na peticích namátkově na náhodném vzorku osmi a půl tisíce občanů na každé petici. Pokud je počet chybných podpisů pod tři procenta, odečte jen zjištěné chybné záznamy. Pokud zjistí chybovost tří procent a více podpisů, provede kontrolu u dalšího, stejně velkého vzorku. Pokud má druhý kontrolní vzorek chybovost pod tři procenta, vnitro do celkového počtu podpisů opět nezapočítá pouze ty záznamy, u kterých zjistilo chyby. Pokud ale chybovost přesáhne tříprocentní hranici včetně i u druhého vzorku, odečte ministerstvo od celkového počtu na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích. Postup vychází ze zákona o volbě prezidenta republiky.

Přihlášku do voleb poslalo 22 lidí, z toho jeden opožděně. Ministerstvo vnitra zaregistrovalo devět z nich, ostatní kvůli nesplnění předepsaných povinností vyřadilo.

Video: Janeček: Podmínky pro kandidáty jsou nerovné. Někteří měli přístup do databáze občanů (1. 12. 2022)

Zdroj