Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky proběhnou příští rok začátkem října

1 měsíc starý 14

Parlamentní volby se konají každé čtyři roky. Voliči, tedy občané České republiky starší 18 let volí celkem 200 poslanců. Volby do sněmovny se konají již po osmé v novodobé historii samostatného českého státu. Již před volbami vznikly dvě volební koalice - Piráti a STAN a koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. O místo v parlamentu, ale budou bojovat i vládní ANO a ČSSD a ostatní sněmovní strany SPD a KSČM.

Termín voleb do poslanecké sněmovny Kdo může volit? Voličský průkaz Volební komise Poslanecký mandát Systém voleb do poslanecké sněmovny Volební koalice 2021 Volební průzkumy Volby 2017

Termín voleb 2021

Přesný termín voleb do Poslanecké sněmovny stanoví vždy prezident České republiky. Ten takto musí učinit nejpozději 90 dnů před samotným konáním voleb. Stejný postup se aplikuje i při volbách do Senátu. Volby probíhají jednou za 4 roky vždy v pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin. Poslanecké volby v roce 2017 se konaly 20. a 21. října. Termín voleb v roce 2021 by tak mohl připadnout na pátek 22. října a sobotu 23. října. Volby v Česku podle zákona vždy trvají dva dny a volí se v pátek a v sobotu. V pátek se otevírají volební místnosti ve 14 hodin a zavírají ve 22 hodin. V sobotu se pak volí od 8 hodin do 14 hodin. Volby v Česku tak trvají celkem 14 hodin.

Právo volit má...

Každý občan České republiky, který dovršil 18 let věku, je způsobilý k právním úkonům a jeho svoboda není omezena z důvodu ochrany zdraví. Právo volit mají všichni občané Česka. Bez ohledu na to, zda mají bydliště na území státu či nikoliv. Pro volby do Poslanecké sněmovny je umožněno občanům volit na zastupitelských úřadech ČR. 

Voličský průkaz a volba ze zahraničí

Pokud je volič v době voleb mimo místo svého bydliště, nebo chce volit v jiném volebním okrsku, může si zažádat o voličský průkaz písemně nebo osobně na příslušném obecním úřadu. Písemná žádost musí být voličem doručena na úřad nejpozději 7 dní před začátkem voleb. Osobní žádost musí volič (nebo jeho zmocněnec) podat na úřad nejpozději 48 hodin před začátkem voleb. Po vyřízení žádosti úřadem je možné si voličský průkaz vyzvednout osobně na úřadě či si jej nechat zaslat poštou. Při volbě ze zahraničí lze využít česká zastupitelství v daných zemích.

Volební komise

Členem volební komise se může stát občan České republiky nebo jiného státu, který má v tuzemsku právo volit a je mu více než 18 let. Jako člen volební komise navíc máte právo na peněžitou odměnu. Zaměstnanci mají navíc nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Předseda volební komise dostává odměnu vyšší.

Trvání mandátu

Poslanecké sněmovna čítá 200 poslanců, přičemž mandát, doba po kterou vykonává činnost poslance, každého z nich jsou čtyři roky. V případě rozpuštění Poslanecké sněmovny se konají mimořádné volby. Vzdá-li se poslanec mandátu nebo jeho mandát zanikne za podmínek stanovených zákonem, postupuje na jeho místo náhradník z kandidátní listiny, na které byl poslanec zvolen.

Systém voleb do poslanecké sněmovny

Pro politické strany či politické koalice je stanoven procentuální podíl hlasů, který daný subjekt musí od svých voličů získat. Volební klauzule, která je stanovena od počátku voleb, stanovuje pro stranu nebo hnutí hranici 5 procent hlasů. Deset procent je pro dvoučlenné koalice, 15 procent pro trojčlenné a vícečlenné koalice a 20 procent. Pokud politická strana, hnutí či koalice daný počet hlasů nezíská, nepostupuje do dalšího kola a poslanci nezískávají žádné zastoupení v Poslanecké sněmovně. 

Volební lístky dostanou všichni oprávnění voliči do schránky před volbami. Požádat o ně můžete i ve volební místnosti. O volební lístky můžete požádat ve volební místnosti i v případě užití voličského průkazu. Na volebním lístku může volič označit / zakroužkovat nejvýše čtyři kandidáty. Těm kandidátům udělí přednostní hlas. Pokud by takto vykroužkovaný kandidát získal více než pět procent z celkového počtu platných hlasů pro danou politickou stranu, připadne přednostně právě jemu. Pokud podmínku splní více kandidátů, vytvoří se pořadí podle počtu preferenčních hlasů.

Jaké koalice jdou do voleb?

Do voleb do poslanecké sněmovny jdou ve společné koalici zatím dva velké subjekty. První volební koalicí je koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Jejich úkolem je tak podle zákona získat minimálně 20 a více procent hlasů. Jinak nebudou jejich hlasy započítány a koalice tak nezískává žádné zastoupení v Poslanecké sněmovně. Druhou volební koalicí která vznikla před volbami do Poslanecké sněmovny 2021 je koalice Piráti a STAN. Ti mají za úkol získat 10 procent hlasů voličů.

Volební průzkumy

Předvolební průzkumy provádějí nejčastěji agentury CVVM, Median nebo TNS Kantar pro Českou televizi a STEM. V rámci volebních kampaní je upraveno i zveřejňování předvolebních průzkumů. Osoba, která tři dny před volbami zveřejní předvolební a volební průzkum se dopouští přestupku. Pokuta může být až 30 000 korun. Pokud volební průzkum zveření právnická osoba, pokuta může být až do výše 500 000 korun. 

Aktuální výsledky volebního průzkumu:

ANO - 25 % Piráti - 20 % ODS - 11,5 % STAN - 10,5 % SPD - 10,5 % TOP 09 - 5 % KDU-ČSL - 4,5 % ČSSD - 4,5 % KSČM - 3,5 % Trikolóra - 1 %

Vysledky k datu 13.12, Kantar CZ

Výsledky voleb do Parlamentu České republiky 2017

Poslanecké volby v roce 2017 se konaly 20. a 21. října. Největší úspěch zaznamenalo ANO 2011, které následně sestvailo menšinovou vládu po boku s ČSSD. Menšinová vláda získala důvěru sněmovny díky hlasům poslanců KSČM. V roce 2017 se konaly volby do poslanecké sněmovny již po sedmé v novodobé historii samostatné České republiky a kandidovalo 31 stran a hnutí.

ANO - 29,64 % (78 mandátů) ODS - 11,32 % (25 mandátů) Piráti - 10,79 % (22 mandátů) SPD - 10,64 % (22 mandátů) KSČM - 7,76 % (15 mandátů) ČSSD - 7,27 % (15 mandátů) KDU-ČSL - 5,80 % (10 mandátů) TOP 09 - 5,31 % (7 mandátů) STAN - 5,18 % (6 mandátů)

Volební účast v roce 2017 činila 60,84 procenta.

Zdroj