Všehoschopní populističtí narcisisté jsou možná chvíli zábavní, určitě vzbuzují emoce, leccos i prosadí – ALE! Rozbíjejí demokra...

1 měsíc starý 8
Všehoschopní populističtí narcisisté jsou možná chvíli zábavní, určitě vzbuzují emoce, leccos i prosadí – ALE! Rozbíjejí demokratický systém, posouvají pravidla, ignorují hodnoty. Ve zlomových okamžicích se nakonec vždy ukáže, že jsou nebezpeční. V USA, v ČR, kdekoliv.

Demokratický politik musí respektovat ústavu a zákony, ale taky ducha ústavy, demokratické hodnoty, morálku, vůli voličů, jiné lidi (než jen sebe) a tedy také svoje politické soupeře. Jistě, je to nepohodlné. Ale jedině tak demokracie funguje. A SPOLU vám takové politiky nabízíme.

Násilí je v demokracii nepřijatelné, útok na demokratické instituce nelze obhájit. A nelze obhájit ani politiky, kteří k tomu lidi vybízejí nebo k násilí mlčí. Vlastní politický názor nesmí nikdo upřednostňovat před vládou práva, demokratickým rozhodnutím lidu a ústavou.

Útok na Kapitol je děsivá věc. Nemůže nám to být jedno. Na americké demokracii záleží. USA jsou garantem svobody a ochranou dem. světa. To se prokázalo v posled. sto letech opakovaně. Přejme americkým přátelům, ať to zvládnou a americká demokracie z toho vyjde posílena. Je to v našem zájmu.

Zdroj