Všichni Blatného muži. Ministrova nová vědecká rada je skoro bez žen

2 měsíce starý 6

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) jmenoval novou vědeckou radu. Je v ní dohromady 30 expertů z různých oblastí českého medicínského prostředí. Z 90 procent ale radu tvoří muži, což kritizují odborníci na genderové otázky. Podle nich je škoda, že složení rady, která řeší důležité problémy ve zdravotnictví, neodpovídá počtům žen ve vědě a lékařském výzkumu.

Praha 12:15 4. března 2021

Ministr zdravotnictví Jan Blatný | Zdroj: Úřad vlády ČR

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo kompletní seznam členů nové vědecké rady. Nominace členům resort zaslal už v první půlce února. V radě je dohromady 30 odborníků z klinik, lékařských fakult a ústavů i z vedení nemocnic.

Svrčinová místo Rážové? Ministr Blatný zvažuje výměnu hlavní hygieničky

Číst článek

Mimo jiné jsou členy přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň Jindřich Fínek, viceprezident České lékařské komory Zdeněk Mrozek nebo Roman Kraus, senátor za Brno-město (za ODS a TOP 09) a bývalý ředitel FN Brno a FN u sv. Anny v Brně.

Odborníky na gender ovšem zaráží, že v tak velké a důležitě radě jsou jen tři ženy – přednostka Pracoviště preventivní kardiologie v IKEM a zároveň poslankyně za ANO Věra Adámková, prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová a přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Jana Prausová.

„Je to velká škoda pro tu radu samotnou i pro její rozhodování,“ komentovala složení rady pro Radiožurnál Veronika Šprincová, ředitelka neziskové organizace Fórum 50 %, která podporuje vyrovnané zastoupení mužů a žen v politice a na rozhodovacích pozicích.

Redakce s dotazem na nerovnoměrné zastoupení žen v radě oslovila i přímo některé ze členů. „Je pravda, že těch žen je tam málo. A je pravda, že téma genderu je ve vědě veliké,“ přiznal profesor Michal Miovský, přednostka Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Pro mě je důležité, že jsou to lidé, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Nepohoršuje mě to, přestože si myslím, že žen, které jsou velmi dobré v této oblasti, máme spoustu,“ reagovala například hlavní sestra IKEM Martina Šochmanová.

CO VĚDECKÁ RADA ŘEŠÍ?

 • Dlouhodobě směřování vědy a výzkumu, granty, projekty, doporučené postupy v medicíně, ale v tuto chvíli také očkování proti koronaviru a dopady pandemie na české zdravotnictví.
 • Poprvé se v novém složení vědecká rada sešla 25. února. Mimo jiné se shodla na tom, že podporuje kroky ministra v boji proti koronaviru, stejně jako všechna zavedená plošná opatření. Apeluje také na to, aby se lidé nechali očkovat. Vyplývá to ze zatím neschváleného zápisu z jednání rady, který má Radiožurnál k dispozici.
 • Další setkání rady je naplánované na 30. března.

Nedostatek kandidátek?

Ministerstvo zdravotnictví nízký počet žen ve vědecké radě vysvětlilo nedostatkem kandidátek. „I přes veškeré snahy o genderovou vyváženost v rámci této rady se na poli vědy a výzkumu nepohybuje tolik kandidátek, které by bylo možné oslovit,“ uvedla na dotaz mluvčí resortu Barbora Peterová s tím, že snahou resortu je také to, aby radu tvořili zástupci napříč všemi medicínskými obory.

Že je žen v lékařské vědě málo, si ale třeba profesor Miovský nemyslí a jeho slova potvrzuje Hana Tenglerová, zástupkyně vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda, které podporuje genderovou rovnost ve výzkumu.

„V medicíně i lékařském výzkumu pracuje velká spousta žen a je škoda, že to nové složení rady nijak nereflektuje. V ČR máme asi 3700 vědkyň, které se zabývají lékařským výzkumem, vědců jsou tam asi 4000,“ vypočítala Tenglerová.

Příčina, kterou ministerstvo zdůvodňuje nízký počet žen v radě, jí nepřijde pravděpodobná. „Je těžké uvěřit, že se mezi tou spoustou vědkyň nenajde 10 až 15 odbornic schopných vykonávat expertní práci,“ dodala Tenglerová.

Podle Veroniky Šprincové z Fóra 50 % je dokázáno, že smíšené kolektivy jsou inovativnější a přicházejí s lepšími řešeními. Genderový problém u složení takto vysoce postaveného poradního orgánu ale nevidí poprvé. „Když se sestavovala Národní ekonomická rada, tak tam ta situace byla velmi podobná,“ připomněla. V této radě je bez ministra 17 členů a pouze dvě ženy.

Seznam členů vědecké rady

 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA (vedoucí Obezitologického centra 3. Interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)
 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. (přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM, předsedkyně výboru pro zdravotnictví, poslankyně za ANO)
 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc (předseda Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně)
 • prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (předseda České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně)
 • prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. (přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol)
 • prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. (přednosta Ústavu patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)
 • MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. (předseda České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně)
 • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň)
 • MUDr. Roman Gřegoř, MBA (ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje)
 • prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. (ředitel Fakultní nemocnice Olomouc)
 • prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (proděkan pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, přednosta Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy unoverzity v Brně a Fakultní nemocnice Brno)
 • MUDr. Roman Kraus, MBA (senátor za Brno-město za ODS a TOP 09 s podporou Starostů, člen ODS, exředitel Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
 • prof. MUDr. Milan Macek, Jr., DrSc., MHA (přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol)
 • prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (přednosta Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)
 • MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. (viceprezident České lékařské komory)
 • doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA (přednosta Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy unoverzity v Brně)
 • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c (ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové)
 • prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. (ředitel Revmatologického ústavu v Praze)
 • MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA (přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol)
 • prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (přednosta Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice)
 • prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví)
 • prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednosta 2. interní kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
 • prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol)
 • PhDr. Martina Šochmanová, MBA. (náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM, hlavní sestra, prezidentka ČAS)
 • prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (přednosta Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
 • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. (přednosta Kliniky hepatogastroenterologie, vedoucí Oddělení gastroenterologických metod IKEM)
 • prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. (bývalý ředitel Ústavu hematologie a krevní transfúze, přednosta 1. interní kliniky lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)
 • prof. MUDr. Josef Vymazal, D.Sc. (primář Radiodiagnostické oddělení Nemocnice na Homolce)
 • prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. (přednosta Kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy)
 • prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. (ředitel Ústřední vojenské nemocnice)

Matěj Skalický

Zdroj