Všichni muži mají společného předka. Ženy byly více věrné, než si myslíme, říká genealog Kotačka

3 měsíce starý 18


Lákalo vás někdy pátrat v minulosti po vlastních předcích? Pro Martina Kotačku zabývajícího se genetickou genealogií je to denní chleba, dokáže zjistit dokonce i to, kdo byl otcem vašeho nemanželského předka v devatenáctém století. A často jsou to překvapivá zjištění. „Všichni muži mají jednoho společného předka. Žil někdy před zhruba dvěma sty padesáti tisíci lety v Africe. U něj se všichni sejdeme,“ říká Kotačka, který upozorňuje i na to, že ženy byly historicky mnohem věrnější, než si myslíme.
Zdroj