Výpočet ukazuje, jak srazí státní úlevy ceny energií. Jde však využít i některé dávky

3 měsíce starý 89

 Shutterstock

Vláda stačila schválit hned několik kroků, které mají ulehčit českým domácnostem i firmám na nákladech za dodávky elektřiny a plynu. 

Ty jsou v současnosti zatížené daní ve výši 21 procent, už v pondělí ale odsouhlasila, že v listopadu a prosinci bude sazba DPH na energie nulová.

Takové osvobození od DPH by mělo připravit státní kasu měsíčně o 2,08 miliardy korun. V případě samotného státního rozpočtu jde o 1,3 miliardy korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zároveň dostala za úkol vypracovat novelu tak, aby dodání elektřiny a plynu bylo osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně i od 1. ledna 2022. Potřebuje k tomu ale souhlas Evropské komise.

Další úlevou pro domácnosti, o které se bude jednat ve středu, má být finanční kompenzace pro domácnosti a další menší odběratelé elektřiny se spotřebou do tří megawatthodin - a to formou odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, který je součástí celkové platby za energie.

Týkat se tedy má zhruba 5,3 milionu odběrných míst, z toho zhruba 4,3 milionu domácností. Zbytek jsou například chaty a chalupy.

"Změnou dojde ke zvýšení kompenzace části regulované ceny elektřiny související s provozní podporou obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie, kterou hradí domácnosti v platbách za spotřebovanou elektřinu," uvedl již v pondělí úřad vlády ve svém prohlášení. Maximální kompenzace má činit 1485 korun.

Jak konkrétně se tedy tato opatření reálně projeví na rozpočtu českých domácností? To pro on-line deník Aktuálně.cz ukazuje Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE). 

  • Modelová domácnost, která ročně spotřebuje 3 MWh elektřiny zaplatí v současnosti ročně za dodávky přibližně 20 tisíc korun. Příští rok by to mohlo být po plánovaném zdražení už kolem 26 000 korun včetně všech daní a poplatků.
  • Po odpuštění poplatku za obnovitelné energie ve výši 1485 korun a DPH ve výši 4512 korun by se pak ovšem roční platba za energie snížila na 20 003 korun, tedy přibližně na stejnou cenu jako letos.

Jak pomohou sociální dávky

Příliš velkému zásahu do rodinného rozpočtu kvůli zdražování energií lze zabránit i dalšími způsoby. 

Je totiž možné zastavit se na úřadu práce a nechat si úřednicemi spočítat, zda dosáhnete na pomoc státu. Podle informací ministerstva práce a sociálních věcí lze totiž v určitých případech žádat o příspěvek na bydlení nebo o mimořádnou okamžitou pomoc. 

Příspěvek na bydlení je koncipován tak, aby domácnosti žijící v nájemním bydlení nebo ve vlastním bydlení neplatily za náklady spojené s bydlením, tedy za energie, služby, nájem, více než 30 procent, v Praze pak 35 procent rozhodného příjmu domácnosti. 

Strop pro náklady domácnosti je daný normativními náklady na bydlení, které se liší podle velikosti rodiny a velikosti obce. 

"Na úhradu zvyšujících se nákladů, konkrétně navýšení vyúčtování nákladů na bydlení, mohou občané využít také mimořádné okamžité pomoci ze systému pomoci v hmotné nouzi. Mimořádnou okamžitou pomoc lze současně využít i v případě náhlých jednorázových výdajů," uvádí Jan Nováček z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Podle něj pro nastavení odpovídající dávkové podpory musí úřednice znát informace od jednotlivých dodavatelů - od kdy budou ceny navýšeny a v jaké částce bude toto navýšení, aby mohly žadatelům poradit. 

Fixace jako možnost

Určitou možností, jak přiškrtit rostoucí ceny energií, je podle expertů také zafixování cen dodávek na několik měsíců až let. Vybírat z nabídky na trhu je ovšem nutné velmi obezřetně. 

"V případě smlouvy na dobu určitou můžete sice získat lepší cenu, ale na oplátku se musíte takzvaně upsat dodavateli na určité období. Navíc ukončit smlouvu na dobu určitou před uplynutím sjednané doby často buď nejde vůbec, nebo jen se zaplacením tučné smluvní pokuty," upozorňuje spotřebitelská organizace dTest.

Doporučuje srovnat si ceny různých dodavatelů ve srovnávačích dostupných na webových stránkách ERÚ.

Někteří dodavatelé navíc začali zdražování na burze přenášet na svého zákazníka formou nepříjemných právních kliček. Některé produkty s fixovanou, respektive zdánlivě garantovanou cenou, totiž fixované ve skutečnosti nejsou a dodavatelé se tyto smlouvy snaží narychlo ukončit a zákazníkovi platby navýšit.

Zatímco podobné produkty na první pohled slibují neměnnou cenu na další rok, jde ve skutečnosti o smlouvy na dobu neurčitou. A ty může zákazník, ovšem i dodavatel kdykoliv vypovědět a po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty ukončit.

"Spotřebitelé jsou samozřejmě zmatení. Produkt vnímali jako jistotu neměnné ceny na celý další rok, někdy i delší období. Během dvou měsíců od podpisu jim ale dodavatel volá a přesvědčuje je, že musí přejít na jiný ceník," upozornila už dříve Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

"V některých případech dodavatelům takový krok smlouvy skutečně umožňují, není tomu tak ale vždy. Jestliže smlouvy byly uzavírány na dobu určitou a s pevně garantovanou cenou, dodavatel je povinen smluvní ujednání dodržet a nemůže se z něj jednoduše vyvázat," vysvětluje dále Zemanová.

ERÚ tak lidem doporučuje, aby si znovu přečetli smlouvy, než na nabídky přistoupí, a nenechali se nutit k rychlé a pro ně nevýhodné změně ceníku.

Zdroj