Vysočina je roztrpčená kvůli Sberbank, bude jednat se Stanjurou i ČNB

2 měsíce starý 29

Kraj Vysočina z pozice člena prozatímního věřitelského výboru je roztrpčený z dosavadního průběhu insolvenčního řízení s padlou bankou Sberbank CZ.

Věřitelé podle hejtmana kraje Vítězslava Schreka (ODS a Starostové pro občany) dosud marně čekají na požadované informace. Například o reálné hodnotě úvěrového portfolia Sberbank. Kraj kvůli tomu chystá jednání s Českou národní bankou a Ministerstvem financí, řekl v rozhovoru pro SZ Byznys hejtman Vysočiny.

Kraji Vysočina uvázlo ve Sberbank kolem 2,4 miliardy korun. Peníze v bance má rovněž řada obcí a měst. Drtivou většinu menších pojištěných vkladů do 2,5 milionu korun již z velké části vyplatil klientům Garanční systém finančního trhu.

Bezprostředně po vypuknutí války na Ukrajině 24. února začali lidé v Česku houfně ze Sberbank vybírat peníze. Sberbank je totiž největší ruskou bankou, kterou navíc ovládá stát. Den poté banka v tuzemsku uzavřela pobočky a už je neotevřela. Následně peněžní dům přišel o bankovní licenci. Na ruskou Sberbank se vztahují mezinárodní sankce.

Dalším krokem v dění kolem Sberbank byl pokus o prodej jejího úvěrového portfolia v rámci likvidace. Likvidátorkou se stala Jiřina Lužová, jejíž role se pak překlopila do pozice prozatímní insolvenční správkyně.

Očekávalo se, že zájem o pohledávky budou mít hlavně tuzemské bankovní domy. Nakonec však nabídku nikdo nepodal. To vyústilo v insolvenční řízení se Sberbank. V jeho rámci navrhuje správkyně opět rychlý prodej portfolia banky do konce letošního roku, kdy pro Sberbank vyprší výjimky pro využívání důležitých softwarových licencí.

Poslední zveřejněný zápis z jednání prozatímního věřitelského výboru pochází z 25. srpna. Insolvenční správkyně tehdy výboru předložila návrh na přijetí rozhodnutí, které by správkyni udělilo souhlas s prodejem majetku Sberbank.

Výbor si ale nakonec odhlasoval, že o návrhu hlasovat nebude. Mimo jiné s odkazem na chybějící informace. Stalo se to hlavně díky hlasům Kraje Vysočina, sázkové společnosti Tipsport a státnímu distributorovi paliv Čepro, který výboru předsedá. Proti tomuto usnesení hlasovaly Garanční systém finančního trhu a Česká národní banka.

Žádný zásadní průlom nepřinesla podle sdělení správkyně Lužové ani jednání věřitelského výboru ve čtvrtek 8. září. Na tření mezi Krajem Vysočina a insolvenční správkyní Sberbank upozornil místní jihlavský web Občasník.eu.

Jak dosavadní vývoj insolvenčního řízení se Sberbank hodnotíte?

Jsem moc rád, že je Kraj Vysočina členem prozatímního věřitelského výboru. Z dosavadních jednání ale nemám úplně pocit, že by všichni zastupující advokáti sledovali stejný cíl jako my. A tím je pokud možno rychlé a efektivní uspokojení všech věřitelů, kteří mají své peníze ve zkrachovalé Sberbank.

S čím v kauze Sberbank nejste spokojení?

Musím s mírnou lítostí konstatovat, že jsme dosud neobdrželi všechny námi požadované informace od insolvenční správkyně. Především ekonomické údaje o aktuálním stavu majetku a výši pohledávek jednotlivých věřitelů. To je totiž zásadní pro jakékoliv další naše rozhodování. Ale stále věřím, že se tato situace vyřeší a že se podaří naplnit předpoklad paní insolvenční správkyně, že bychom se v nejbližších měsících mohli dostat k většině našich zadržovaných peněz.

Plánujete nad rámec svého působení ve věřitelském výboru ještě nějaké další kroky?

Zatím je nechci nijak předjímat. Mám před sebou ještě několik zásadních jednání s panem guvernérem České národní banky (ČNB je rovněž členem prozatímního věřitelského výboru Sberbank CZ, pozn. red.) a s panem ministrem financí. Věřím, že se po těchto jednáních situace posune k lepšímu.

Pochybnosti o fungování

O čem budete s guvernérem a ministrem financí jednat?

Budeme jednat o procesu, budeme určitě jednat o mých pochybnostech, kdy jsem si fungování v této věci představoval jinak.

Podporujete, nebo nepodporujete návrh insolvenční správkyně na prodej úvěrového portfolia Sberbank mimo dražbu do konce letošního roku?

Nebudu to tímto způsobem komentovat. Byla by to irelevantní odpověď. Ptáte se mě na něco, na co v tuto chvíli neumím odpovědět. Je to mimo jiné o obsahu tohoto návrhu. Ten je součástí jednání prozatímního věřitelského výboru, ve kterém přímo nejsem. Kraj Vysočina tam má svého náměstka, kterého delegovala rada. A rada o všech hlasováních ve věřitelském výboru rozhoduje jako kolektivní orgán vždycky po poradě.

Říkáte, že jste od insolvenční správkyně neobdrželi všechny požadované informace. To se týká jen vás, nebo všech členů věřitelského výboru?

Pokud jsem informován, tak se to týká celého věřitelského výboru. Požadavek byl formulován předsedkyní věřitelského výboru. To znamená, že ty informace jsme neobdrželi jako věřitelský výbor.

Považujete to za pochybení insolvenční správkyně?

Nechci to označovat za pochybení. Podle právních výkladů ale na tyto informace máme nárok. A byli bychom rádi, kdyby k tomu takto insolvenční správkyně přistoupila.

Rozhovor s hejtmanem Kraje Vysočina se uskutečnil ve čtvrtek odpoledne. Redakce SZ Byznys požádala insolvenční správkyni Jiřinu Lužovou o reakci na tvrzení, že věřitelský výbor nedostal požadované informace, a to hlavně o hodnotě portfolia. „Tyto informace byly členům prozatímního věřitelského výboru sděleny,“ reagovala správkyně krátce po pátečním poledni. Doplňující dotaz, kdy se tak stalo, zatím zůstal bez odpovědi.

Zdroj