Vzácní čolci, vážky, ale i houby a řasy. Soustava slavonických rybníků se stane přírodní památkou

3 měsíce starý 26

Skokani, vážky i vzácné řasy. Těmto živočichům poskytuje útočiště soustava kaskádovitých lesních rybníků u Slavonic na Jindřichohradecku. Díky jedinečným životním podmínkám si celé území podle odborníků zaslouží zvláštní ochranu. Přírodní památkou by se rybníky mohly stát už letos na podzim.

Slavonice (Jindřichohradecko) 13:00 5. června 2023

Rybníky u Slavonic jsou domovem nejen pro obojživelníky. Sídlí tu i houba míhavka | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas

„Je tu poměrně bohatá populace několika druhů obojživelníků. Žijí tady třeba tři druhy čolků, čolek horský, obecný i velký. Skokani ostronosí, krátkonozí, zelení. Pravidelně tu hnízdí potápka malá a na přítoku rybníka Dědek roste i zajímavá houbička – míhavka, která roste z klacků ve vodě,“ vyjmenovává Petr Hesoun ze sdružení Hamerský potok.

U rybníka Dědek na Slavonicku byla Eva Musterová Marvanová

Ochránci přírody se shodují, že slavonické rybníky si zaslouží zvláštní ochranu. Jihočeský kraj proto navrhuje, aby se celé území stalo přírodní památkou.

„Navrhovaná přírodní památka zahrnuje dvě rybniční soustavy mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem, včetně třeba Spáleného rybníka nebo rybníka Dědek. Ten druhý jmenovaný je zvláště chráněným územím už od roku 1995. Zbytek území bude vyhlášen jako přírodní památka poprvé,“ uvádí mluvčí kraje David Hocke.

Slavonické rybníky jsou také domovem největšího u nás žijícího druhu vážek. „Hlavním předmětem ochrany je vážka jasnoskvrnná. Ona vyžaduje poměrně specifické podmínky, potřebuje nejlépe ostřicové porosty s volnými vodními ploškami, což nedokážeme na jednom rybníku držet stále. Proto vyhlašujeme i ty další rybníky,“ říká Petr Hesoun.

Území je evropsky významnou lokalitou. Vyhlášení přírodní památky proto nepřinese žádné velké změny. „Celkově se jedná o lokalitu o rozloze deset hektarů, která má chránit samotné vodní plochy a lesní či mokřadní vegetaci," upřesňuje David Hocke. 

Chile řeší záhadný úhyn tisíců kormoránů. Testy vyvrátily podezření na ptačí chřipku

Číst článek

Zároveň dodává, že vyhlášení přírodní památky výrazná omezení pro veřejnost ani majitele pozemků nepřinese. „Všechny plánované záměry v daném území je nutné i nadále konzultovat s orgánem ochrany přírody,“ dodává.

Pro to, aby vzácní živočichové měli na místě stále vhodné životní podmínky, je podle Petra Hesouna zásadní kvalita vody. „Je tu poměrně čistá voda. Celé povodí je hlavně lesní a luční, takže to, co sem teče, není příliš obohacené živinami z polí. Proto je chráněná celá soustava, aby voda, která stéká do rybníků, nebyla kontaminovaná,“ připomíná.

Pokud vše půjde hladce, stanou se slavonické rybníky přírodní památkou už na podzim.

Eva Musterová Marvanová

Zdroj