whizbang59

před 3 týdny 31

Primárním obsahem současných novin je komercionalizované zpravodajství zpracované tak, aby zaujalo široké publikum, aby je pobavilo, aby bylo efektivní z hlediska nákladů a aby bylo možno prodat pozornost publika zadavatelům reklamy.

Výsledkem je, že jsou přehlíženy příběhy, které by mohly pohoršit, a přednost dostávají příběhy, které jsou přijatelné a zábavné pro větší počet čtenářů.

Příběhy, jejichž zpracování je nákladné, jsou zlehčovány nebo opomíjeny, nevšímavě jsou přecházeny také ty příběhy, které jsou finančně riskantní.

To vše vede k homogenizaci obsahu novin, k referování o bezpečných otázkách a omezení škály názorů a vyjadřovaných myšlenek.

Přečtěte celý článek