Wolt, Rohlík nebo Uber: Nechceme být zaměstnanci, ukázal průzkum mezi kurýry a řidiči

před 1 měsíc 48

Moderní ekonomika je výrazně ovlivňována a formována digitálními platformami, které se dnes stávají klíčovým prvkem českého hospodářství. V rámci přípravy na novou evropskou legislativu se začíná rozvíjet diskuse o právech a pracovních podmínkách kurýrů a partnerských řidičů taxislužby zmíněných digitálních platforem v České republice. S rostoucím vlivem platforem na ekonomiku přichází také výzva vyvážit potřebu ochrany práv osob, které spolupracují s digitálními platformami s požadavky na flexibilitu, kterou tento způsob výdělku dnes nabízí a je hlavním motivátorem pro tento typ práce. Kromě taxislužeb se jedná třeba o dovoz jídla či nákupů, patří sem tedy hlavně kurýři.

Podle průzkumu společnosti IPSOS, prováděného mezi kurýry a partnerskými řidiči taxislužby, vyjádřilo okolo 80 % dotázaných respondentů preferenci pro flexibilitu času tráveného výdělečnou činností, který jim současný model spolupráce umožňuje. „Tato flexibilita odpovídá současným trendům na trhu práce a je důležitá pro zachování konkurenceschopnosti české ekonomiky,“ upozorňuje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. 

V současné době probíhá finalizace nové evropské směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem. Připravovaná legislativa by mohla ovlivnit také fungování zmíněných digitálních platforem. Pokud by kurýři a partnerští řidiči taxislužby byli v rámci připravované legislativy klasifikováni jako zaměstnanci, musely by digitální platformy plnit další regulativní požadavky s tím související. Tyto požadavky by mohly významně omezit operativní flexibilitu – takové zpřísnění podmínek by mohlo vést nejen k omezení inovativních podnikatelských aktivit, ale i ke snížení příležitostí pro atraktivní výdělek, které tyto platformy poskytují svým spolupracovníkům.

Adaptace pro český trh

Poslankyně Jana Bačíková za ODS upozorňuje na nutnost adaptabilního přístupu v českém legislativním procesu. „Chceme umožňovat jednotlivcům, aby si mohli svobodně volit mezi zaměstnaneckým poměrem a svobodnějším OSVČ. Stát by se neměl lidem proti jejich vlastní vůli činit tyto volby jak za socialismu. Flexibilita pracovní doby je moderním trendem a prioritou řady občanů. Zároveň je zřejmé, že pokud by digitální platformy nemohli efektivně poskytovat služby na základě v čase se měnící poptávky, tak by to vedlo ke zhoršení či zdražení jejich služeb, což bychom si také neměli přát.”

Evropská legislativa dává členským státům EU prostor k implementaci, která může chránit práva pracovníků bez zbytečného omezování flexibility, kterou digitální platformy nabízejí. „Musíme zajistit, aby naše implementace směrnice chránila práva kurýrů a partnerských řidičů taxislužby, ale zároveň nepředstavovala nadměrnou administrativní zátěž pro platformy či zbytečnou byrokracii pro státní aparát. Potřebujeme najít rozumnou rovnováhu mezi flexibilitou a bezpečností a podporovat nabídku pracovních příležitostí,“ komentuje situaci předseda podvýboru pro podnikatelské prostředí Jiří Hájek z hnutí STAN.

Podobný názor sdílí i poslanec za ODS a místopředseda hospodářského výboru Jan Bauer. „Digitální platformy představují důležitou součást ekonomického růstu ČR. Je naší prioritou podpořit takové modely podnikání, které budou v souladu s moderními požadavky pracovního trhu. Zároveň chceme podporovat inovace a flexibilitu v našem pracovním právu,“ popisuje Bauer.

Dle dat již výše zmíněného průzkumu společnosti IPSOS je spolupráce s digitální platformou pro kurýry a partnerské řidiče taxislužby často krátkodobější a doplňkovou formou výdělečné činnosti. Zároveň pro podstatnou část kurýrů a partnerských řidičů představují platformy v dané chvíli jedinou možnost výdělku.

Zároveň v rámci kulatého stolu hospodářského výboru PSP ČR pořádaného ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR zaznělo při prezentaci výsledků průzkumu, že si kurýři a partnerští řidiči taxislužby přejí zachovat svou dnešní flexibilitu. Z dat vyplývá, že pokud by byli nuceni přejít na zaměstnanecký poměr bez zajištění flexibility, raději skončí. Připravovaná legislativa by dle názorů dotázaných kurýrů a partnerských řidičů taxislužby ale měla také umožnit platformám poskytnout spolupracujícím OSVČ větší výhody (např. úrazové pojištění).

Přečtěte celý článek