Za posledních 40 let se počty ptactva v Česku snížily téměř o polovinu. To není aprílový žert, ale smutná realita. Dnes slavíme...

3 měsíce starý 6
Za posledních 40 let se počty ptactva v Česku snížily téměř o polovinu. To není aprílový žert, ale smutná realita.

Dnes slavíme Mezinárodní den ptactva. Proč je to důležité? Početnost ptactva patří k důležitým indikátorům stavu životního prostředí – podobně jako míra znečištění ovzduší nebo hladina spodních vod. Jejich úbytek je tedy jedním z důsledků stávajícího způsobu hospodaření na zemědělské půdě. Tomu nesmíme pouze přihlížet, ale je třeba to změnit.

Ochrana přírody, dlouhodobě udržitelné hospodářství a péče o biodiverzitu by neměly být pouze předvolebními frázemi. V koalici SPOLU je považujeme za naši povinnost. Je třeba přijmout nezbytná opatření a legislativní změny, které povedou k odpovědnému a šetrnému přístupu k našemu životnímu prostředí.

Zdroj