Zabiják sucho: Evropa se zmítá v nejhorších podmínkách za 500 let. Jak si stojí Česko?

1 měsíc starý 22

Pozorovatelna uvádí, že pod hrozbou sucha je v rámci Evropské unie a Velké Británie až 64 procent veškeré půdy. Odborníci proto varují, že může nastat nejhorší sucho za poslední polovinu tisíciletí.

Svá tvrzení dokazují na čerstvě vydané mapě Evropy se zaměřením právě na podmínky půdy. Podle Evropské pozorovatelny sucha je až 47 procent půdy v EU a Velké Británii charakterizováno s „varovnými podmínkami“. Ve zkratce to podle nich znamená, že půda zde nemá takovou vlhkost, jakou by ideálně měla mít. U dalších 17 procent území platí varování, že problémy má lokální vegetace, čili rostliny.

Zveřejněná mapa ukazuje, že problémy jsou v celé řadě zemí. Jde zejména o Velkou Británii, Francii, Německo, Itálii, Španělsko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Belgii a Nizozemsko. Zajímavé je, že Česká republika ze států EU podle dostupných údajů vychází jako jedna z nejlepších.

Varování expertů přichází v době, kdy je kvůli suchu ve velkých problémech německá řeka Rýn. Místní úřady se obávají o její splavnost, která je pro naše západní sousedy významnou z hlediska dopravy i hospodářství.

Hladina řeky je aktuálně natolik nízká, že na některých úsecích ji mohou sjíždět pouze lodě s malým ponorem. Německé průmyslové závody a elektrárny přitom Rýn běžně využívají pro přepravu surovin a zboží. Aktuálně jsou tak jejich možnosti značně ztížené, mnohdy až ochromené.

Velká omezení totiž zaznamenávají říční dopravci už nyní. Šéf společnosti DTG Roberto Spranzi, která na Rýnu provozuje stovku lodí, stanici Deutsche Welle řekl, že lodě mohou nakládat maximálně na třetinu jejich kapacity. „To znamená, že klienti nyní často potřebují tři lodě pro přepravu nákladu, na který dříve stačila jedna,“ řekl Spranzi.

Problémy panují i v dalších státech, a to v podobě například lesních požárů. Ty dolehly i na Českou republiku, která již přes dva týdny bojuje s ohnivým živlem v Národním parku České Švýcarsko. Své problémy mají také ve Francii, Španělsku a jinde v Evropě.

Zdroj