Začíná sčítání lidu. Jak na to a co hrozí, když se nezapojíte

5 měsíce starý 8

Online nebo papír

Elektronicky je možné vyplnit data na webových stránkách sčítání, případně v mobilní aplikaci. Toto sčítání začíná úderem páteční půlnoci a skončí 9. dubna.

Pro ty, kteří preferují papírové formuláře, začne sčítání 17. dubna a potrvá do 11. května. Listinné formuláře budou do domácností roznášet sčítací komise, vyzvednout si je budou moct lidé i osobně na kontaktním místě. V obálce, kterou k nim dostanou, pak bude stačit vhodit formulář do kterékoliv poštovní schránky nebo jej odevzdat na poště.

Jaké údaje se zjišťují

Prostřednictvím formulářů budou statistici zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo dojíždění do zaměstnání.

Zjišťovat budou také způsob bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob vytápění nebo složení domácnosti, tedy seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi. Nadále budou moci dobrovolně uvádět i to, zda se hlásí k nějaké náboženské víře.

„Vyplnění společné části sčítacího formuláře za byt a domácnost zabere asi deset minut a druhé části zhruba pět minut za jednu osobu,“ přiblížila již dříve mluvčí sčítání Jolana Voldánová.

Cíle sčítání a kdy budou výsledky 

Cílem sčítání je vytvořit podrobný snímek populace, tedy získat základní socio-ekonomicko-demografické charakteristiky populace. Například otázky ohledně bydlení budou zdrojem pro statistickou analýzu vývoje bytové situace, standardů bydlení, kde chybí byty nebo kde se dá předpokládat, že bude větší poptávka po bytech.

Výsledky sčítání by měly být k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.

Vyplnění formuláře trvá zhruba 15 minut na jednu osobu.

Foto: ČSÚ

Kdo musí vyplňovat

Účastnit se sčítání mají povinnost všichni, kdo mají trvalý pobyt nebo nějakou formu přechodného pobytu v České republice.

„Tedy i cizinci, kteří zde pobývají déle než 90 dní. Povinnost je důležitá z toho důvodu, že je potřeba pokrýt populaci celou. Kdyby to bylo dobrovolné šetření a zúčastnila se ho jenom část populace, neměli bychom spolehlivá data například za jednotlivé obce,“ sdělil Novinkám předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Sčítání se týká i dětí jakékoliv věkové skupiny. „Povinnost vyplnit formulář za děti má jejich zákonný zástupce,“ uvedla pro Novinky Anna Podpierová, vedoucí oddělení koordinace přípravy a zpracování sčítání.

Vyplnění formuláře, například starším osobám, může obstarat i někdo blízký.

Sankce až 10 tisíc

Sčítání lidu je celosvětově koordinovaná akce. V České republice se koná pravidelně jednou za deset let pod hlavičkou Českého statistického úřadu (ČSÚ). Letos bude poprvé převážně online.

Kdo se nezapojí, případně poskytne záměrně chybné údaje, může dostat pokutu až 10 000 korun.

Papírový formulář budou moct lidé vyplnit od 17. dubna.

Foto: Novinky

Úskalí dotazníku

Podpierová upozornila, že vyplnění některých částí formuláře může být za současné pandemické situace problematické. Například dojezdovou vzdálenost do zaměstnání či školy by měli lidé vyplňovat podle situace, která nastane, až přestanou platit koronavirová opatření.

Lidé by také měli rozlišovat mezi trvalým bydlištěm a místem, kde v současnosti žijí. „V rámci adresy obvyklého bydliště skutečně zjišťujeme to, kde osoby bydlí. Nezáleží na trvalém bydlišti, které mají uvedené v dokladech, bydlištěm je obvyklé bydliště,“ dodala.

Zdroj