Zahrádky restaurací otevřou, podívejte se za jakých pravidel můžete do restaurace

4 měsíce starý 13

Vláda rozhodla, že stravovací provozy budou smět pustit hosty do venkovních prostor v pondělí 17. května. U stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti. Mezi stoly budou muset být rozestupy minimálně 1,5 metru, stejně daleko by měly být i od kolemjdoucích, pokud zahrádku například od chodníku nedělí nějaká bariéra.

Hosté se při vstupu do zahrádky budou muset prokázat negativním testem na koronavirus. Použít budou smět jakýkoli typ testu, tedy z odběrového centra či zaměstnání a podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka  si budou smět přinést i vlastní samotest a otestovat se na místě.

Nastavená opatření kritizují hostinští i pivovarníci, kteří upozorňují, že hostinští nemají právo vyžadovat doklady pro vstup na zahrádky. Podle výkonné ředitelky Českého svazu pivovarů a sladoven Martiny Ferencové chtějí, aby ministerstvo zdravotnictví určilo konkrétní povinnosti pro zákazníky i provozovatele tak, aby bylo jasné, kdo za co odpovídá. 

Proti předkládání testu se v tomto týdnu postavila také Asociace restauratérů.  Podle ní je  podmínka neproveditelná. „Nemůžeme překračovat zákon, zároveň nemůžeme ani ručit za to, že mají lidé negativní test. Vláda vydala neproveditelné nařízení,“ řekla za asociaci Kateřina Holnová.

Stravovací podniky vláda naposledy zavřela 18. prosince. Občerstvení mohou od té doby prodávat jen přes výdejní okna či rozvoz.

Obecná pravidla

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo pro vstup na zahrádky, do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích následující podmínky:

 1. Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem.
 2. Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem.
 3. Osobě byl vystaven certifikát MZ ČR o dokončeném očkování proti COVID-19. Od poslední dávky očkovaní muselo uplynout nejméně 14 dnů.
 4. Osoba prodělala maximálně před 90. dny laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a již uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR. Zároveň se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Pravidla pro otevření zahrádek restaurací

 • Návštěvníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je rozestup alespoň 1,5 metru, s výjimkou návštevníků, kteří sedí společně u jednoho stolu.
 • U jednoho stolu mouhou sedět nejvýše čtyři návštěvníci restaurace. Výjimku mají osoby ze společné domácnosti. V případě, že sejedná o dlouhý stůl, lze k němu na zahrádku usadit více osob tak, že mezi skupinkami maximálně čtyř osob je 1,5 metru rozestup.
 • Zahrádka musí být uspořádána tak, aby sedící návštěvníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob. Možností je, že zahrádku od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest.
 • Návštevníci zahrádek (s výjimkou dítěte do 6 let věku) se při vstupu na zahrádku:
  1. Prokáží, že splňují podmínky stanovené  MZ ČR (obecná pravidla výše)
  2. Prokáží se potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
  3. Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovali nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem
  4. Podstoupí preventivní antigenní test s negativním výsledkem, který provozovatel restaurace kontroluje.
  5. Pokud návštěvník zahrádky nesplní podmínky podle bodů 1) až 4), provozovatel mu nesmí umožnit vstup na zahrádku. V případě absolvování antigenního testu podle bodu 4., vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně zahrádku opustí.
 • Provozovatel zahrádky restaurace nebo hospody by měl aktivně bránit shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny, tedy lidí čekajících ve frontě.
 • Na zahrádkách platí zákaz produkce živé hudby a tance.
 • Na zahrádkách hospod a restaurací nesmí být poskytována Wi-Fi.

Autor: nos

EUR 25,57 25,65
USD 21,14 21,28
GBP 29,79 29,97
Zdroj