Zapojit se musí celá společnost, včetně průmyslu, burcuje přes 40 osobností

1 týden starý 3

MUDr. Stanislav Adamec, internista

Doc. Jaroslav Borovička, Ph.D., ekonom

MUDr. Daniel Černý, Ph.D., stomatolog

PhDr. David Černý, Ph.D., etik

Mgr. Jakub Drbohlav, analytik

Prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., environmentální fyzioložka

Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., sociální epidemioložka

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., virolog

Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., lékař

RNDr. Veronika Hajnová, Ph.D., matematička

Prof. RNDr. Zdeněk Hel, Ph.D., imunolog

Prof. RNDr. Ivan Hirsch, virolog

Rozálie Horká, MPhil, ekonomka

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., imunolog

Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D., sinolog a historik vědy

RNDr. Klára Hulíková, Ph.D., demografka

RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D., parazitolog

PhDr. Michal Janata, kulturní historik

RNDr. Helena Jiřincová, virolog

Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., ekonom

Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., biochemik

Jan Kulveit, Ph.D., vědec

Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., právník

MUDr. Milan Kubek, lékař-internista,

Ing. René Levínský, Ph.D., matematik

Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., infektolog

MUDr. Marek Matoušek, stomatolog

MUDr. Radek Mounajjed, Ph.D., DDS, stomatolog

Daniel D. Novotný, Ph.D., filosof

Mgr. Daniel Prokop, sociolog

RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D., matematička,

MUDr. Petr Smejkal, epidemiolog a infektolog

Doc. Jakub Steiner, Ph.D., ekonom

MUDr. Martin Straka, internista

MDDr. Jakub Studený, stomatolog

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., vysokoškolský pedagog

RNDr. Martin Šmíd, Ph.D., matematik

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., viroložka

Mgr. Vít Tuček, Ph.D., matematik

RNDr. Petra Vidnerová, Ph.D., informatička

Ing. Jakub Weiner, analytik

Zdroj