Zbývají poslední dny pro vyřízení daní v práci: co donést účetní a jaké jsou změny

před 3 měsíce 90

 ČTK

Za zaměstnance běžně vyřizuje daňové povinnosti zaměstnavatel. Stačí nejpozději do čtvrtka 15. února podepsat prohlášení poplatníka, které zaměstnanec dostane od mzdové účetní ve firmě, a zároveň předat: 

 • potvrzení o odčitatelných položkách - Mezi ně patří například odpočty úroků z hypoték, dary, vklady na životní pojištění, vklady na doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění, příspěvky odborové organizaci a úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání;
 • potvrzení o zdanitelných příjmech z předešlé firmy, pokud zaměstnanec loni změnil zaměstnání.

Zároveň je možné si odečíst z daní:

 • zaplacené školkovné, které je pro rok 2023 v maximální výši 17 300 korun za rok. Stačí potvrzení od školky. Tuto slevu lze odečíst naposledy;
 • slevu na dítě, která činí za jedno dítě 15 204 korun, za druhé dítě 22 320 korun a za třetí a každé další dítě 27 840 korun. U starších dětí je třeba doložit potvrzení o studiu;
 • slevu na manžela/manželku ve výši 24 840 korun, pokud jsou příjmy partnera nižší než 68 tisíc korun za rok. Dokládá se čestným prohlášením;
 • slevu na dani pro držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 korun, slevu na invaliditu ve výši 2520 korun či rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5040 korun.

"Pokud zaměstnanec požádá zaměstnavatele o roční zúčtování, nebude mít starost s podáním daňového přiznání. Zaměstnavatel daně vyřídí za něj včetně odpočtů na dani. Pokud má získat přeplatek na dani, dostane ho v březnové mzdě," uvedla provozní ředitelka NeoTax Nikola Žítková.

Kdy podávají zaměstnanci daňové přiznání sami

Zaměstnanci se ale také mohou rozhodnout, že si daňové přiznání podají dobrovolně sami. Třeba z důvodů, že nechtějí, aby firemní účetní viděla do rodinných financí. Výrazně častější jsou ovšem situace, že si daňové přiznání musí zaměstnanec podat sám ze zákona. Je to, pokud:

 • pracují pro dva a více zaměstnavatelů současně,
 • přivydělávají si podnikáním, pronájmem,
 • mají honoráře z umělecké činnosti (autorský honorář) a mají z toho příjmy vyšší než 10 tisíc korun ročně,
 • mají ostatní příležitostné příjmy podle paragrafu 10 zákona o daních z příjmů nad 30 tisíc korun,
 • loni ukončili penzijní či životní pojištění, na které v předešlých letech čerpali daňové výhody, a je proto nutné dřívější úlevy z daní dodanit,
 • obchodovali s cennými papíry či mají zisky plynoucí z cenných papírů v zahraničí či provedli transakce s kryptoměnami, jako jsou směny za jiné kryptoměny či NFT, směny za zboží.

Zaměstnanci, kterým vzniká povinnost podat daňové přiznání, musí zaměstnavatele požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, potřebují ho k vyplnění daňového formuláře.

"V daňovém přiznání za rok 2023 lze naposledy uplatnit veškeré slevy na dani, jako tomu bylo v dřívějších letech. Zavedením konsolidačního balíčku již v daňovém přiznání za rok 2024, podávaném příští rok, nebude možné uplatnit například školkovné, slevu na studenta, poplatky za zkoušky ověřující další vzdělávání nebo členské příspěvky zaplacené oborům," popsala Žítková.

Základní sleva na poplatníka zůstává stejná - 30 840 korun. V souvislosti se zvýšením průměrné mzdy došlo k navýšení limitu celkového základu daně pro uplatnění vyšší sazby daně - na 23 procent, a to z 1 867 728 na 1 935 552 korun.

Jinak lze odečíst stejné položky a využít stejné slevy, jaké běžně odevzdávají poplatníci mzdovým účetním ve firmě.

Podání daňového přiznání pro podnikající fyzické osoby lze provést pouze elektronicky, například datovou schránkou. Fyzická osoba nepodnikající může podat přiznání také papírovou formou. Mohou vyplnit formulář na stránkách finanční správy, případně je k dispozici na každém finančním úřadě v papírové formě. Ten pak doručí na finanční úřad osobně nebo poštou. Letos nejpozději do 2. dubna 2024.

Další možností je podat daňové přiznání elektronicky přes online finanční úřad například přes bankovní identitu nebo online daňovou kalkulačku Aktuálně.cz. Výsledkem je soubor PDF s vyplněnými údaji ke stažení. I ten si buď vytisknete, podepíšete a doručíte osobně či poštou na finanční úřad, nebo jej podáte elektronicky (datová schránka, elektronický podpis).

Při elektronickém podání je lhůta pro podání o jeden měsíc prodloužena do 2. května 2024. Výjimkou jsou pak přiznání podaná daňovým poradcem, která mají lhůtu podání 1. července 2024.

Přečtěte celý článek