Zdá se, že někteří sluníčkáři a globalisté se snaží koronavirové krize zneužít k ohlupování národa, protože nevzdělaní lidé se j...

3 měsíce starý 7
Zdá se, že někteří sluníčkáři a globalisté se snaží koronavirové krize zneužít k ohlupování národa, protože nevzdělaní lidé se jako ovce lépe ovládají. Ministerstvo školství vybízí školy, aby děti nehodnotily známkami, ale takzvaným slovním hodnocením. Samozřejmě žádné hodnoticí kritérium není nikdy stoprocentně hodnověrné a spravedlivé, ale známky umožňují vzájemné srovnání žáků, podporují zdravou konkurenci a soutěživost a snaží se být co nejvíce objektivní. Vláda a všichni sluníčkáři všude vykřikují, jak je potřeba podporovat vzdělání, přitom skutečné vzdělání likvidují. Není pak divu, že kvalit vzdělání klesá.

Slovní hodnocení vzájemné srovnání mezi žáky a konkurenci likviduje a snaží se děti nivelizovat a glajchšaltovat. Nemotivuje je ke zlepšení svých výsledků, na nějakých „kecech“ přece nezáleží. Nakonec ministerstvo školství i směřuje ke zrušení přijímacích zkoušek na školy. Proč děti stresovat? Přece nemusí nic umět a učitelé je nemusí nic naučit…

V rámci „inkludovaných“ tříd s dětmi, které na výuku evidentně nestačí, se navíc něco děti naučit pro učitele mnohdy stává věcí, která je nad jejich síly. Přitom ve speciálních školách by bylo lépe slabším dětem. Inkluze škodí žákům zahrnutým do inkluze, žákům, kteří se nedobrovolně na inkluzi musí podílet i učitelům.

Členka Rady ČT Hana Lipovská (poslanci SPD ji do její funkce volili) upozornila na to, že kvalita českého školství bohužel klesá. Podle nejdůležitějšího mezinárodního šetření měření výsledků vzdělávání PISA z roku 2018 vykazuje český vzdělávací systém dlouhodobou stagnaci a pokles. Místo toho, aby se žáci dnes učili číst, psát, počítat, základy přírodních a společenských věd a milovat svou vlast, učí se na některých školách spíše multikulturní výchovu, výchovu k evropanství či zvrácenou genderovou ideologii. Cílem sluníčkářů, neomarxistů a globalistů je ohlupovat národ, aby mu mohli lépe vládnout. Proti tomu se musíme postavit!

Cituji dle Hany Lipovské: Ze zprávy roku 2018 (poslední známá data PISA):

>>>Dlouhodobý vývoj výsledků českých žáků v matematické gramotnosti lze popsat jako plochý KLESAJÍCÍ trend, od roku 2009 bez významných změn v zastoupení žáků v nejvyšší a nejnižší gramotnostní úrovni.

>>> Dlouhodobý vývoj výsledků českých žáků v přírodovědné gramotnosti lze popsat jako plochý VYTRVALE KLESAJÍCÍ trend.

>>>Podíl českých žáků v nejnižší gramotnostní úrovni v testech čtenářské gramotnosti se dlouhodobě pohybuje kolem 20 % a od zahájení projektu PISA se mírně ZVYŠUJE. Tato pětina žáků představuje skupinu obyvatel, kteří mohou mít problémy s dalším uplatněním ve společnosti.

>>> Českým žákům dělá větší problém porozumění samostatnému textu než zpracování souboru textů (např. různé články na stejné téma nebo diskusní fórum s příspěvky různých uživatelů).

>>> Panují obrovské rozdíly ve výsledcích žáků jednotlivých druhů škol, které jsou nejvíce patrné v oblasti čtenářské gramotnosti. Rozdíl mezi výsledkem žáků víceletých gymnázií a středních odborných škol bez maturity je ve všech oblastech větší než dvě gramotnostní úrovně.

>>>Téměř polovina učňů má čtenářské dovednosti na nejnižší gramotnostní úrovni. V základních školách je takto slabých žáků necelých 30 %.

Místo toho, aby se žáci dnes učili číst, psát, počítat, základy přírodních a společenských věd a milovat svou vlast, učí se na některých školách spíše multikulturní výchovu, výchovu k evropanství či zvrácenou genderovou ideologii. Cílem sluníčkářů, neomarxistů a globalistů je ohlupovat národ, aby mu mohli lépe vládnout. Proti tomu se musíme postavit!

Zdroj