Země skupiny G7 zasáhnou kolektivně proti ekonomickému vydírání z Ruska a z Číny

4 měsíce starý 7

20. 5. 2023

 
Jako příklad situace, na kterou bylo možné reagovat kolektivní reakcí, hovoří o loňském zastavení evropských dodávek plynu ze strany Ruska.

Dalšími příklady jsou čínská trestná cla na australské víno poté, co Canberra vyzvala k prošetření původu covidu, a rozhodnutí Pekingu zastavit obchod s Litvou poté, co si tato pobaltská země zřídila kancelář na Tchaj-wanu.

Diplomatické zdroje uvedly, že bylo uznáno, že Světová obchodní organizace se neukázala jako účinné fórum pro řešení takovýchto kroků ze strany států, jako je Rusko a Čína.

Nová koordinační platforma G7 pro hospodářský nátlak se bude zabývat "rostoucím a zhoubným využíváním donucovacích hospodářských opatření k zasahování do svrchovaných záležitostí jiných států".

Rada, které budou radit tvůrci politik, podniky a akademici, bude fungovat jako systém včasného varování a bude formulovat, kde by G7 měla "v případě potřeby přijmout opatření".

Skupina G7, do níž patří kromě EU také Spojené království, USA, Kanada, Francie, Německo, Itálie a Japonsko, uvedla, že jejím cílem není "oddělit se" od Číny, ale spíše "snížit riziko" vzájemných vztahů.

Britský premiér Rishu Sunak zhodnotil hrozbu, kterou Čína představuje. "Měli bychom si jasně uvědomit rostoucí výzvu, které čelíme. Čína se zapojila do koordinovaného a strategického ekonomického soupeření," řekl.

"A když Rusko proměnilo dodávky energie pro Evropu ve svou zbraň, bylo to znamení toho, co se může stát, když se příliš spoléháme na státy, které nesdílejí naše hodnoty. Na naší kolektivní ekonomické bezpečnosti nyní záleží více než kdy jindy. Pokud budeme spolupracovat a vyhneme se soupeření mezi přáteli, můžeme pozvednout naši prosperitu, rychleji inovovat a konkurovat autokratickým státům."

Tento krok již rozzlobil Peking. Na otázku ohledně oznámeného kroku na začátku tohoto týdne odpověděl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin: "Pokud by měla být nějaká země kritizována za ekonomický nátlak, pak by to měly být Spojené státy.

USA překračují pojem národní bezpečnosti, zneužívají kontrolu vývozu a přijímají diskriminační a nespravedlivá opatření vůči zahraničním společnostem. Tím vážně porušují zásady tržního hospodářství a spravedlivé hospodářské soutěže."

Vedoucí představitelé budou v sobotu jednat rovněž o úsilí zabránit nedostatku základních součástek, jako jsou polovodiče. Tyto technologické položky - používané v chytrých telefonech, televizorech a automobilech - se z velké části vyrábějí na Tchaj-wanu, který je předmětem hrozeb ze strany Číny.

Britský premiér řekl v pátek v Hirošimě:: "Rusko musí vědět, že my a další země jsme i nadále pevně odhodláni podpořit Ukrajinu nejen tady a teď prostředky, které potřebuje ke své ochraně, ale i v dlouhodobém horizontu. Jedním ze společných témat rozhovoru, který budu vést a který jsem vedl se svými kolegy vedoucími představiteli, jsou dlouhodobé bezpečnostní dohody s Ukrajinou, abychom odradili Rusko od budoucí agrese."

Zdroj