Žije mezi námi mnoho lidí, kteří se musí starat o své blízké. Zejména v případech nejtěžších zdravotních postižení jsou lidé zce...

4 měsíce starý 10
Žije mezi námi mnoho lidí, kteří se musí starat o své blízké. Zejména v případech nejtěžších zdravotních postižení jsou lidé zcela závislí na příspěvku na péči. Jen ten jim často umožňuje žít důstojně a doma.

Přestože v posledních letech došlo k výraznému růstu nákladů na poskytování sociálních služeb, výše maximálních úhrad za jejich poskytování byla naposledy navýšena v roce 2014. Pokud má být kvalita služeb udržitelná, je potřeba tuto horní hranici zvýšit. Kromě toho by příspěvek na péči měl být pravidelně navyšován. Nyní se tak děje jen když se v parlamentu politici dohodnou na změně zákona - provází to proto politikaření a to je špatně. Lidé, kteří jej potřebují si takovou nedůstojný přístup nezaslouží.

Proto předložím návrh na zavedení valorizačního mechanismu, který by každoroční změnu výše příspěvku navázal na jasné ekonomické ukazatele, jako je například inflace. Kromě toho je také naprosto zásadní zajistit větší dostupnost denních stacionářů, posílit síť odlehčovacích služeb a lépe financovat poskytování terénních služeb.

Všichni si zaslouží mít v životě jistotu. To nejmenší, co můžeme těmto lidem nabídnout, je, aby se výše jejich příspěvků odvíjela od reálné ekonomické situace.

Zdroj