Zileniálové aneb Poznejte nejnovější mikrogeneraci

4 měsíce starý 3

Anglický termín „zillenials“ je hybridní složenina ze „Z“ (z anglického Generation Z) a „millennials“ (česky známí jako mileniálové nebo generace Y). Používá se pro popis jedinců, kteří jsou na pomezí mezi generacemi Z a Y. Jedná se o lidi narozené kolem přelomu tisíciletí, tedy v letech přibližně 1995 až 2000.

„Zileniálové označují malou kohortu narozenou mezi začátkem 90. let 2o. století a začátkem nového,“ řekla Deborah Carrová, profesorka sociologie a ředitelka Centra pro inovace v sociálních vědách na Bostonské univerzitě.

Termín mileniál (také známý jako generace Y) se vztahuje na kohokoli narozeného v letech 1981 až 1996, generace Z se vztahuje na kohokoli narozeného v letech 1997 až 2012, uvádí Pew Research Center.

Zileniálové jsou často považováni za skupinu, která sdílí některé charakteristiky a zkušenosti jak generace Z, tak i generace Y. Například mohou být obeznámeni s technologií a internetem od svého dětství, což je typické pro generaci Z, ale zároveň mohou sdílet některé socioekonomické a kulturní podobnosti s mileniály.

Mileniálové jsou častěji osamělí, vyhořelí a deprimovaní než jiné generace

Zdraví

I proto se často popisují jako skupina, která má jednu nohu v digitálním světě a druhou nohu v analogovém. Narodili se do éry rychlého technologického rozvoje, ale ne vždy měli přístup ke stejným technologiím jako členové generace Z.

Zatímco generace Z je často považována za průkopníky v digitální sféře, zileniálové mohou být vystaveni technologiím a sociálním médiím ve svém dospívání, ale ne jako nedílné součásti jejich celého života.

Co je generace Y?

Označení generace Y pochází z roku 1993, kdy jej poprvé publikoval časopis Advertising Age. Dnes je generace Y nejčastěji charakterizována jako děti narozené mezi lety 1982–2000. Lidé generace Y budou od roku 2025 převládat na trhu práce a považují za svou prioritu rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, tzv. work-life balance, čímž se nejvýrazněji odlišují od příslušníků generací předcházejících.

Zileniálové také mohou sdílet některé zájmy a hodnoty s generací Y. Obecně jsou vystaveni ekonomickým a politickým výzvám, jako je například studijní zadlužení, nejistá pracovní místa a rostoucí konkurence na trhu práce.

Mohou se také identifikovat s určitými sociálními a kulturními otázkami, které byly výrazné během období dospívání generace Y, jako je například otázka genderové rovnosti nebo klimatická změna.

Co je Generace Z?

Generace Z je společný název pro skupinu lidí narozených od poloviny 90. let 20. století do roku 2010. Generace Z je známá životem online a v rychlém tempu, spojeným s okamžitým sdílením myšlenek a poznatků na různá témata, pomocí různých médií a produktů. Výrazný rozdíl mezi generací Y a generací Z je ten, že členové předchozí generace pamatují život před vzestupem využívání masových technologií, zatímco následující generace se narodila až po něm.

„Tato mikrogenerace čelila a překonala mnoho nepřízní osudu ve svém relativně krátkém životě. Jedenáctého září 2001 to byla nemluvňata a děti, které neznaly život před bezpečnostními kontrolami na letišti. Během pandemie poté mnozí navštěvovali vysokou školu a přišli o důležité sociální ukazatele,“ dodává Carrová pro CNN.

Je však nutné si uvědomit, že termín „zileniálové“ není široce uznávaný a stává se spíše neformálním pojmem používaným v různých kontextech. Odborné výzkumy a definice obvykle rozlišují pouze mezi generací Z (narození po roce 1997) a generací Y (narození mezi lety 1981 a 1996).

Mileniálové kyberbezpečnost neřeší. Myslí si, že pro hackery nejsou zajímaví

Bezpečnost

Ženy generace X - úspěšné, ale bezdětné

Vztahy a sex

Zdroj