ŽIVĚ: Kde se bere autorita? Odpovědi hledá Fokus Václava Moravce

1 měsíc starý 8

Neurovědec Aleš Stuchlík upozornil, že autorita se dá chápat buď jako osobnost, která autoritu má, nebo jako koncept vztahu, kde je autorita uznávaná druhou stranou. „Výrazně to souvisí s tím, že náš mozek je sociální a schopen definovat naše sociální postavení v rovině dominance nebo submisivity. To vede k tomu, že některé rysy respektujeme a vážíme si jich,“ říká.

Autorita se pojí se schopností zaujmout pozornost, formulovat vizi, normu nebo kolektivní identitu a se schopností vyvolávat emoce; to může být podle Stuchlíka i stinnou stránkou ve chvíli, kdy u následovníka emoce převáží nad kritickým myšlením. „Vyšší potenciál vidím v autoritě přirozené, méně direktivní, formující.“

Věda podle něj svede rozlišovat i autoritu mužskou a ženskou, kdy u mužů se statisticky častěji vyjevuje autorita dominantnější a zaměřená na plnění úkolů, u žen autorita transformativní spojená se schopností být citlivější vůči potřebám druhých.

Zdroj