ŽIVĚ: Poslanci posoudí lidovecký návrh změn volebního systému. K nevoli ANO zachovává kraje

2 měsíce starý 9

Ústavní soud rozhodl, že je nevyhovující kombinace různě velkých volebních krajů a D'Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty. Politici tak dostali za úkol dohodnout se na novém způsobu přepočtu hlasů. Ústavní soud také zrušil uzavírací klauzule pro volební koalice, které potřebovaly za každého člena pět procent hlasů navíc až do počtu 20 procent u čtyřkoalic.

Od jedenácti hodin začnou poslanci projednávat návrh, který předložili lidovci již před rozhodnutím Ústavního soudu. Počítá s přepočtem hlasů na mandáty ve dvou skrutiniích a zachovává dosavadní volební kraje, ale mění rozdělení mandátů v nich. Volebním koalicím novela umožňuje vstoupit do sněmovny již při pětiprocentním zisku.

Sněmovní strany se sice na prvním jednání po rozhodnutí Ústavního soudu dohodly, že použijí lidovecký návrh jako základ pro změny volebního zákona, ale z dalších událostí vyplývá, že se tak možná nestane. Lidovci prosazovali již na únorové schůzi zařazení a zrychlené projednání svého návrhu, což však neprošlo. Vláda naopak před koncem února schválila hned dvě své varianty volebního zákona. Liší se tím, zda zůstane čtrnáct volebních krajů, anebo bude celá republika jediným obvodem. ANO a také SPD se kloní k tomu, aby byl jen jeden obvod, ostatní strany spíše k zachování regionálního členění.

Kdyby původní opoziční návrh změn volebního zákona neprošel, vrátí se poslanci k témuž tématu příští úterý. Tehdy bude další mimořádné schůze sněmovny, která má na programu jeden z dvojice vládních návrhů volební novely.

Kromě volebního zákona si poslanci ve čtvrtek poslechnou odpovědi členů vlády na písemné interpelace, které potrvají do jedenácti hodin. Kdyby bylo o lidovecké verzi volebního zákona jasno rychle, mohla by od 14:30 pokračovat řádná schůze ústními interpelacemi.

Zdroj