Zlínská krajská galerie představuje grafickou tvorbu Maxe Švabinského

2 měsíce starý 22

ČTK to sdělili zástupci galerie. Výstava Univerzum Max Švabinský potrvá do 21. května.

Max Švabinský (1873 až 1962), který se narodil v Kroměříži, se věnoval malbě, kresbě, grafice i architektuře, zabýval se také pedagogickou prací nebo literaturou. Proslavil se také jako tvůrce návrhů na podobu trojice vitrážových oken katedrály sv. Víta na Hradčanech. Podílel se na výzdobě pražského Obecního domu či foyeru nedaleko stojící Zemské banky. Švabinského rukopis nesly i některé československé bankovky a poštovní známky. V letech 1910 až 1927 vyučoval na pražské Akademii, byl členem výtvarného spolku Mánes a roku 1918 se stal jedním ze zakládajících členů Sdružení českých grafických umělců Hollar. V roce 1945 byl jmenován národním umělcem a byl rovněž jmenován rytířem francouzské Čestné legie.

Zlínská výstava se soustředí na jeho grafickou tvorbu. „Návštěvníci uvidí krajinné celky spolu s velkými oživujícími detaily přírody, podobizny předních kulturních osobností i nejbližších členů rodiny, komorní smyslné výjevy vedle výpravnějších mytologických scén nebo také biblická témata a parafráze básnických sbírek,“ uvedla kurátorka výstavy Pavlína Pyšná.

„Spíše než předložení faktografického přehledu, je cílem představit tvorbu Švabinského v kontextu s jeho autentickými poznatky a úvahami. Díla proto doprovází úryvky autorových textů, které přibližují zázemí jeho umělecké tvorby,“ uvedla kurátorka.

Na výstavě jsou grafickými listy zastoupeni i jeho někdejší studenti. Exponáty pochází z fondů Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Komentované prohlídky výstavy se uskuteční 4. dubna a 2. května.

Zdroj