Zubři, pratuři a divocí koně jako oficiálně uznaní pomocníci při ochraně přírody

před 5 měsíce 89
Zubři, pratuři a divocí koně jako oficiálně uznaní pomocníci při ochraně přírody. Ministerstvo životního prostředí počítá s větším využitím těchto býložravců. Přirozená pastva pomáhá chránit vzácné druhy a obnovuje i biologickou rozmanitost krajiny, jak dokládá příklad z Milovic.

Přečtěte celý článek