Obstáli byste v přijímačkách na střední školy a gymnázia? Vyzkoušejte si to

před 1 měsíc 66

Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory a gymnázia jako každoročně vyvolaly velkou vlnu emocí. Ty se tradičně týkají třeba nejasně zadaných úloh nebo postupu Cermatu ve zveřejňování zadání bez výsledků. Podle dosavadních informací na základě srovnání výsledků byly zřejmě zkoušky srovnatelně náročné jako ty loňské. Zkuste si, zda byste v přijímacích zkouškách obstáli.

Výsledky si pak můžete ověřit zde.

Zkuste si úlohy z přijímacích zkoušek na střední školy

Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích mají za sebou přijímací testy. Zvládli byste je? 

Někteří lidé na sociálních sítích kritizovali, že státní organizace Cermat, která je za přijímačky zodpovědná, v pátek zveřejnila zadání testů bez výsledků. Podle Krejčího Cermat nesmí výsledky zveřejnit do doby, než se uskuteční kontrola nezávislé odborné komise, stejně jako každý rok. Ze dvou pokusů zkoušky se dětem započítá vždy lepší výsledek testu z matematiky i češtiny. Zda byly testy lehčí či těžší než v minulosti, se podle Krejčího bez znalostí výsledků žáků nedá říct. „Výsledky pátečního termínu ukazují, že byly srovnatelně těžké jako ty loňské,“ řekl.

Testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z matematiky a češtiny jsou ale podle analytičky neziskové organizace EDUin Lucie Slejškové náročnější, než je povinné minimum stanovené rámcovým vzdělávacím programem. Podle její mluvčí Jany Patákové testy z rámcového vzdělávacího programu vychází, musí být však těžké, aby mohly uchazeče rozřadit.

„Testy jsou postaveny do značné míry znalostně a pracují s konkrétním učivem, které je ale v RVP ZV (Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání, pozn. ČTK) nepovinné, jen doporučené. Neznamená to, že v testech nenajdeme ověřování některých dovedností, ale i v tom případě jsou testové úlohy někdy značně náročné a opakovaně jsou kritizovány za to, že netestují povinný základ z RVP ZV,“ uvedla Slejšková.

Objevila se také kritika některých úloh. Například páté úlohy z druhého řádného termínu zkoušky z matematiky pro šestileté obory. Ta zní: Paní Šťastná chystá krabičky s vánočním cukrovím. Do každé krabičky dává 300 gramů cukroví. Už rozdělila čtyři pětiny cukroví napečeného cukroví a zbývá jí 1,2 kg cukroví. Paní Veselá napekla o jednu polovinu více cukroví než paní Šťastná a chystá krabičky po 500 gramech. – Kolik krabiček nachystala paní Šťastná? Kolik krabiček nachystala paní Veselá?

Na sociálních sítích se řeší, že výsledkem může být 16 nebo 20. Paní Šťastná nenachystala všechno cukroví, ale zatím jen 4/5. A otázka nezní, kolik po dopečení celku nachystala v součtu. Čistě technicky by otázka měla znít, kolik krabiček potřebuje, aby se jí do nich vešlo všechno cukroví, které dohromady napeče.

Přečtěte celý článek